NRK Meny

Vil varsle Riksrevisjonen

Aksjonsgruppa som jobber for å gjenåpne Steinberg stasjon krever høring om saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. De kommer til å varsle Riksrevisjonen om behandlingen saken har fått. Det ble satt av penger til å ta i bruk Steinberg stasjon i statsbudsjettet for 2014, men i mai varslet Samferdselsdepartementet at stasjonen ikke gjenåpnes før tidligst i 2015.