Vil ha flere i barnehage

Drammen kommune oppretter et eget team som skal oppsøke foreldre som ikke har søkt barnehageplass for sine barn. Kommunen mener det er bra for barn å gå i barnehage og øker innsatsen for å overtale foreldrene til å la barna gå der, skriver Drammens Tidende. Begrunnelsen er å hindre utenforskap og sikre like oppvekstvilkår for barn.