Vil ha dem i fengsel

Er nødvendig for å hindre nye cannabisgartnerier.

cannabisplantasje
Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Onsdag fremstilles to vietnamesere for ny varetektsfengsling i forbindelse med dyrking av cannabisplanter i bolighus i Buskerud.

Tilsammen er ni menn fengslet i sju ulike saker i Søndre Buskerud politidistrikt.

Politiet vil ha alle de fengslede i disse sakene i varetekt til til sakene kommer opp for retten sier sier politiinspektør Hans Egil Seljordslia.

Siden i fjor høst har politiet avslørt cannabisproduksjon på løpende bånd i bolighus over store deler av sør Norge. Over 80 personer er hittil siktet i 35 saker.

Ni forskjellige politidistrikt og Kripos samarbeider for å ta bakmennene og hindre etablering av nye steder der det dyrkes cannabis.

Det er distriktene Follo, Gudbrandsdal, Hedmark, Oslo, Romerike, Søndre Buskerud, Vestfold, Vestoppland og Østfold.

Vil ha dem i fengsel

Påtalemyndigheten forbereder nå fremstillelse for fornyet varetektsfengsling i sakene i Søndre Buskerud politidistrikt. De to som fremstilles for retten i morgen er vietnamesere pågrepet i slutten av november og desember i bolighus i Drammen. De to har sittet i varetekt siden pågripelsene.

Varetektperioden går også ut denne uka for tre andre vietnamesere som er siktet for cannabisproduksjon i bolighus i Hurum, Kongsberg og Drammen i januar og februar.

Først etter påske går varetektperioden ut for vietnameserene som ble tatt for cannabisproduksjon i Bingen i Øvre Eiker 24. februar og i Rollag 26. februar.

Politiet samarbeider over fylkesgrensene med hjelp av Kripos for å avsløre bakmenn derfor er det viktig at de siktede blir sittende i fengsel sier politiinspektør Hans Egil Seljordslia i Søndre Buskerud politidistrikt.

-De siktede har ingen tilknytning til Norge og vi tror de vil benytte anledningen til å reise fra landet uten at vi kan få stilt dem for retten, sier Seljordslia.

I Vestfold sitter også flere vietnamesere varetektsfengslet siktet for cannabisdyrking i seks forskjellige hus blant annet i Tønsberg og Horten. De ble pågrepet under en aksjon i slutten av februar.

Vietnamesere som gartnere

Cannabisplantasje
Foto: Politiet

Det er ikke uten grunn at husene beskrives som gartnerier. For profesjonelle drivhus med avansert varme- og vanningsanlegg har møtt politiet når det er slått til mot hus der det er avdekket cannabisdyrking.

I alle de sju sakene i Buskerud er det vietnamesere involvert i produksjonen, men politiet har flere ganger de siste månedene uttalt at det trolig er andre enn de siktede i sakene som står bak og organiserer.

Analyser tar tid

I følge Seljordslia gjenstår fortsatt mye etterforskning før de som har stått for produksjonen i husene kan stilles for retten. 

-Vi venter på analyseresultater fra Sverige. Her blir mengde og konsentrasjon av det narkotiske virkestoffet bestemt. Og vi må ha dette før vi kan få straffesakene for retten.

-Sakene fra Norge står i kø, sier Seljordslia, derfor tar det tid, men vi håper å komme nærmere bakmennene som har tjent penger på denne virksomheten.

Godt organisert

Kripos sier de mange hasjplantasjene har tilknytninger til utlandet, at det er fellestrekk knyttet til de involvertes etnisitet (vietnamesiske) og måten plantasjene er bygget og drevet på.

-Det er også for tidlig å si om det handler om ett eller flere nettverk og hvem som står bak, og om de eventuelt også er involvert i annen kriminell virksomhet, sier leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Atle Roll-Matthiesen.

Storbritannia regner man med at vietnamesiske plantasjer forsyner 60 prosent av cannabismarkedet med hjemmelaget vare.