NRK Meny
Normal

Vannmassene truer E134

KONGSBERG (NRK): Numedalslågen er i ferd med å gå over sine bredder ved Kongsberg. Det vurderes fortløpende om E134 må stenges.

Lågen er i ferd med å gå utover sine bredder. E134 kan bli stengt hvis vannføringen øker mer.

Hvis vannmengdene i Numedalslågen øker enda mer, kan det bli aktuelt å stenge E134. Foto: Baard Berg Wilhelmsen/NRK.

Kongsberg kommune følger nøye med på situasjonen i Lågen. Elva er flomstor, og flere veier i området er stengt.

Kriseledelsen i Kongsberg kommune, NVE, politiet og Statens vegvesen var tidligere i dag i et krisemøte for å vurdere om E134 skulle stenges. Myntbrua (E134) og Nybrua kan bli stengt.

– Veiene blir ikke stengt nå, men vi gjør forløpende vurderinger utover ettermiddagen, sier ordfører Vidar Lande.

Fortsatt økt vannføring

Vannføringa er fortsatt stigende, men det er ventet at vannstanden vil kuliminere utover kvelden. Midt på dagen torsdag gikk det rundt 700 kubikkmeter vann i sekundet. Det er ikke helt opp mot nivået under flommen i 2007, ifølge ordføreren.

– Minnene kommer fram. I 2007 måtte vi stenge bruer og gjøre mange andre tiltak. Ikke minst tenker jeg nå på de som har landbrukseiendommer i Sandsvær og oppover Numedal, og de som har fått kjellerne sine fylt med vann, sier Lande.

Vannet har stått tett oppunder broene gjennom byen hele onsdag. Hvis vannmengden øker med 100 kubikkmeter til i sekundet, tror ordføreren at Statens vegvesen, politiet og NVE kan komme til å stenge veien.

– Vi trodde vannstanden skulle trekke seg tilbake etter at vi hadde mange oversvømmelser i går, både på private eiendommer, fellesarealer, skoler og barnehager. Men så har Numedalslågen økt betraktelig i løpet av natta. Det var litt uventet, men så lenge mindre uregulerte sidevassdrag løper løpske, har vi liten kontroll, sier Lande.

Flom Sandsvær

Torsdag kveld har regnet gitt seg i Sandsvær, men fortsatt går Numedalslågen langt over sine bredder.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK