NRK Meny

Vannlekkasje Rosenkrantzgata

Vannverket har oppdaget en vannlekkasje i Rosenkrantzgata i Drammen. Kommunen må av sikkerhetsmessige årsaker grave i veien for å sjekke grunnforholdene og tette lekkasjen. Gravingen i Rosenkrantzgata starter etter planen klokka 19 i kveld og pågår utover natten og eventuelt lørdag. Kjørebanen blir innsnevret mens arbeidet pågår.