Hopp til innhold

Ulv tok kalv

En kalv er trolig drept av ulv, bare 100 meter fra bebyggelsen mellom Tyrifjorden og rv. 35 rett nord for Vikersund. Rovviltkontakten fra Statens Naturoppsyn har vært og sett på den døde kalven, og sier han tror det er ulv, uten at det er endelig bekreftet, melder Bygdeposten. I går avslo Fylkesmannen en søknad fra Holleia Beitelag om fellingstillatelse, fordi det ikke er påvist ulv i beiteområdet. Ved ny kunnskap har Fylkesmannen varslet at det raskt bliri gitt fellingstillatelse.