NRK Meny
Normal

Stor nedgang i viltpåkjørsler

Antallet viltpåkjørsler i Hallingdal er redusert til et minimum i løpet av noen år.

Elgskilt

FARESKILT: Bilistene varsles om elgfaren langs norske veier.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

For ti år siden ble det kjørt ihjel nesten 200 elg, hjort og rådyr på Hallingdalsvegen. Nå er viltpåkjørslene redusert til 20 prosent, eller en femtedel, både på vei og bane. Nedgangen skyldes flere ting, tror skogbrukssjefen i Flå og Nes, Jon Andreas Ask.

– Vi har iverksatt en del tiltak langs vei og jernbane som har redusert påkjørslene. I tillegg har det vært litt mindre snø og en nedgang i elgbestanden, sier Ask.

De siste årene er det blant annet satt opp flere gjerder langs veiene. I 2011 ble det satt opp et system langs riksvei 7 i Flå som varsler bilistene dersom det er elg i nærheten.

Det er ryddet skog og kratt for å gjøre sikten bedre for bilistene, og det settes ut mat til dyra for å holde dem unna vei og jernbane.

– Godt samarbeid

Knut Erik Jetlund

Knut Erik Jetlund ved riksvei 7 i Hallingdal.

Foto: Daniel Pinheiro Harbo / NRK

Knut Erik Jetlund er sekretær for arbeidsgruppa «Vilt og trafikk», i tillegg ledet han prosjektet «Trafikktryggleik Hallingdal» for noen år siden. Han er ikke overrasket over at det langsiktige arbeidet som er gjort i Hallingdal, har gitt så gode resultater.

– Vi har akkurat den kompetansen som trengs. Det er jegere og viltforvaltere som har jobbet med dette i mange år.

Ifølge Jetlund har eksperter fra Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeidet med skogeiere som har mye kunnskap om vilt.

– Det er snakk om praktiske tiltak som virker etter råd fra folk i forumet.