Stor avtale for Ringeriks-Kraft


Ringerike får Norges største datasenter og 150 nye årsverk. Et internasjonalt børsnotert selskap har nemlig signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på 370 millioner kroner over tre år. Datasenteret skal etableres hos Treklyngen på Follum i Ringerike.