Skisse til kommuneinndeling

Fylkesmannen i Buskerud legger i dag fram en foreløpig skisse til kommuneinndeling i fylket. Skissen skal sendes til kommunene, som innen 1. juli skal ta stilling til om de vil inngå i en ny og mer robust kommune. Deretter skal Fylkesmannen gjøre en endelig vurdering av kommunestyrevedtakene.

Helen Bjørnøys første dag som fylkesmann
Foto: Jan Erik Wilthil / NRK