Ser mot øst

Fylkesordføreren mener det er tatt et viktig skritt videre i regionreformen etter at fylkestinget med bredt flertall har valgt å se mot et samarbeid med Akershus, Vestfold og Østfold. Roger Ryberg sier forhandlingsutvalget har fått et klart mandat å jobbe videre etter.