Penger til riksvei 23

Det settes også av penger til forberedelser og anleggsstart på riksvei 23 der det planlegges fem og en halv kilometer ny firefelts vei mellom Dagslett og Linnes. Byggestart blir trolig i april 2018. Går alt etter planen, åpnes den nye veien i 2021.