Hopp til innhold

Nytt jordras på Ringerike – ingen indikasjoner på at noen er tatt

Et 100 meter bredt jordras har gått på Ringerike. Dobbelt så stort som raset på samme sted i fjor høst.

Et 100 meter bredt jordras har gått på Ringerike. Dobbelt så stort som raset på samme sted i fjor høst.

Et 100 meter bredt jordras har gått på Ringerike. Dobbelt så stort som raset på samme sted i fjor høst.

Video: Ole Edvin Tangen

Et jordras på cirka 100 meter har gått på Ringerike.

Politiet meldte dette like før klokken 12 tirsdag formiddag.

Politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus, sier følgende til NRK.

– Vi fikk beskjed fra noen beboere at det har gått et ras i løpet av natten. Det er for så vidt et kjent rassted, spesielt fra flommen i fjor. Da gikk det flere ras her.

Jordras, Ringerike

Jordraset har gått tett på bebyggelsen.

Foto: Ole Edvin Tangen

Raset har gått ved Avstikkeren, en vei mellom Hønefoss og Ask i Ringerike kommune i Buskerud.

Raset har gått over en snuplass for buss og videre ned mot elva.

– Elva går greit, så det er ingen fare for oppdemninger, forteller Presthus.

Nødetater på Ringerike

Nødetater er på plass. Det er også geolog fra kommunen som nå skal undersøke stedet.

Foto: Laik Hanbaly / NRK

Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av raset, opplyser politiet.

Kommunen har sendt geolog til stedet som skal gjøre undersøkelser.

– Han skal nå gjøre vurdering på sikkerheten her, og om det eventuelt må gjøres noen tiltak, tilføyer Presthus.

Ikke fare for flere skred

I 13-tiden vurderes det dithen av geologen at det ikke er fare for ytterligere flak-skred.

Området er sperret av inntil videre.

I fjor høst gikk et stort jordras i ulendt terreng og ned i Sognaelva ved Avstikkeren, veien mellom Hønefoss og Ask. Altså på samme sted.

Dengang ble fem personer evakuert.

Les også Raset på Ringerike: – Så bare buskene forsvant og flodbølgen som kom

Ras på Ringerike

Raset i høst ble av politiets operasjonsleder Tommy Eriksen anslått til å være mellom 40 og 50 meter bredt, og 30 meter langt. Fem personer ble evakuert.

Raset i dag er nesten dobbelt så stort som forrige gang jorden ga etter på Ringerike.

Jordras på Ringerike

Ingenting tyder på at noen er tatt av raset, sier politiet.

Foto: Ole Edvin Tangen / NRK

NRK anbefaler