Hopp til innhold

Minnested på Utøykaia

Plan- og miljøstyret i Hole går inn for å godkjenne detaljreguleringsplanen for et nasjonalt 22. juli-minnested på Utøykaia. Saken skal nå til endelig behandling i kommunestyret i slutten av april.