Hopp til innhold

Luksusbilselger dømt til 3 års fengsel

Tidligere luksusbilselger Geir Bråthen føler seg dømt for noe han ikke har gjort. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett førte ikke fram.

Auto-Forum

Auto-Forum i Drammen solgte luksusbiler til kjendiser.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er klar.

«Sterke allmennpreventive hensyn taler for at det reageres strengt overfor Bråthen. Begge de straffbare forholdene som han er funnet skyldig i, kvalifiserer hver for seg til ubetingede fengselsstraffer av ikke ubetydelig lengde.

Et velfungerende næringsliv forutsetter at kommersielle aktører kan handle i tillit til hverandre, for eksempel i forbindelse med investering i ny virksomhet. Handlinger som undergraver denne tilliten, er skadelige og kan få ringvirkninger langt utover den enkelte sak.»

Eieren av Auto-Forum ble i januar i fjor dømt i Drammen tingrett til tre års ubetinget fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. I begynnelsen av mai kom ankesaken opp for Borgarting lagmannsrett.

Den gang sa aktor Hans Lyder Haare dette om saken:

– Saken gjelder to forhold. Det ene er et investeringsbedrageri etter den gamle straffeloven og det andre er et momsbedrageri.

Solgte luksusbiler til kjendiser

Auto-Forum spesialiserte seg på å selge luksusbiler til kjendiser. Da investor Dag Høili ønsket å være med å videreutvikle selskapet, mente han at det ble forelagt falske regnskaper slik at han ble lurt til å investere. Kort tid etter gikk Auto-Forum konkurs.

Hans Lyder Haare

Aktor i saken var Hans Lyder Haare.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi mener nå som sist at regnskapene som ble fremlagt, og som fikk Dag Høili til å investere i Auto-Forum, ikke var riktige. Det er mye som tyder på at de var laget slik at de skulle være fristende for Dag Høili å investere i denne butikken, sa Haare før ankesaken.

Skuffet over dommen

Geir Bråthen anket til lagmannsretten fordi de mente saken ikke var godt nok opplyst. Det ønsket forsvarer Christian Flemmen Johansen å gjøre noe med i ankesaken.

Det nådde de ikke fram med. Dommen fra lagmannsretten er så å si lik dommen fra Drammen tingrett: 3 års fengsel, 1.225.000 kroner i erstatning til Skatteetaten og 20.000 kroner i saksomkostninger.

– Bråthen er skuffet over dommen og føler han er dømt for noe han ikke har gjort. Vi vurderer å anke, sier Flemmen Johansen.