Hopp til innhold

Ordføreren drapstruet – skjerper sikkerheten på rådhuset

Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg, bekrefter at hun har mottatt drapstrusler. Kommunen har skjerpet sikkerheten på rådhuset og andre kommunale bygg.

Kari Anne Sand, ordfører, Kongsberg

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi har vel følt at vi har bodd i Kardemomme by og kanskje vært litt naive med hensyn til trusselbildet.

Ordene kommer fra ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg. Den historiske bergstaden med 27.000 innbyggere har opplevd at kardemommebyidyllen har slått sprekker.

Sand sier at kommunen nå har «gått gjennom en god del av sikkerhet».

Strengere rutiner i kommunale bygg

– Ikke minst i våre formålsbygg og da også rådhuset. Vi har funnet det nødvendig å gjøre noen grep. Dette er et behov og en utvikling som rett og slett har presset seg på gjennom årene.

Adgangskontrollen på rådhuset er blitt skjerpet.

  • Nytt alarmsystem.
  • Dører til flere avdelinger er stengt.
  • Man kommer kun inn til disse avdelingene etter avtale og etter å ha blitt hentet inn av sikkerhetspersonell.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Det har vært et økende antall med personer som har kommet på besøk som kanskje ikke akkurat har hatt et direkte behov til å få hjelp til tjenester. Noen har opptrådt truende eller hatt en adferd som ikke er forenlig med andre som besøker rådhuset eller de som jobber her, begrunner Sand.

Kongsberg rådhus

Sikkerhetstiltakene ved rådhuset på Kongsberg er blitt betydelig skjerpet.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Har blitt truet på livet

Truslene har særlig økt etter 2020, bekrefter ordføreren.

– Det er trusler som oppleves som ubehagelig. Det kan gå på om folk er fryktelig misfornøyd med de tjenestene de får, eller at de rett og slett sliter med noen psykiske lidelser som på en måte blir tatt ut på folk i kommunen som de kjenner fjeset på. For eksempel kommunedirektør eller ordfører.

– Har du fått drapstrusler?

– Ja. Jeg har det, sier Sand stille.

Hun ønsker ikke å gå i detalj om hva det har stått i truslene, men sier at det ikke levnes noen tvil om hva målet med dem er.

– Hvordan opplever du det?

– Det er ikke noe særlig hyggelig ... begynner Sand forsiktig før hun fortsetter:

– Det kommer vel med jobben, men det burde jo ikke være sånn. Det er vel et symptom på at en i dag ikke klarer å ta vare på og gi et godt nok helsetilbud til de som trenger det. Jeg velger å tolke det dit hen.

Truslene har ingen sammenheng med kongsbergdrapene.

Tvungen helsehjelp

Kari Anne Sand er glad for at samtykkereglene nå skal ha en gjennomgang.

– Loven fra 2017 setter noen begrensninger på helsevesenets mulighet til å bruke tvang, forklarer Sand.

Hun mener at de menneskene som sliter med en alvorlig psykisk lidelse har både krav og behov for å få hjelp.

– De pårørende til disse og samfunnet for øvrig har også krav på å kunne føle seg trygge, særlig når det er snakk om mennesker som opptrer truende og med vold som vi dessverre ser en del av her i Kongsberg, avslutter ordfører Kari Anne Sand.