NRK Meny
Normal

To av tre kommuner i Buskerud kan forsvinne

Det kan skje dersom regjeringens ekspertutvalg får gjennomslag for sitt syn. Mandag skal utvalget legge fram konklusjonene om hvordan kommunestrukturen i Norge bør se ut.

Terje Bråthen

Ordfører Terje Bråthen i Modum går mot kravet om 20 000 innbyggere som minimum for norske kommuner.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Ifølge Stavanger Aftenblad kommer utvalget til å foreslå en grense på 20.000 innbygger per kommune.

For Buskerud sin del betyr det at kun 6 av 21 kommuner er store nok. Disse kommunene er Drammen, Kongsberg, Ringerike, Nedre Eiker, Lier, og Røyken

Støtter ikke

Ordfører i Modum kommune, Terje Bråthen, støtter ikke forslaget. Modum har litt over 13.500 innbyggere, og vil dermed forsvinne dersom ekspertutvalget får det som det ønsker.

– At Modum kommune skal fortelle innbyggerne i Sigdal at de bør gjøre sånn og sånn, tror jeg ikke det kommer noe godt ut av. Noen kommuner i fylket vårt, som for eksempel Ål, kan ikke være større på grunn av store geografiske områder og få innbyggere. Derfor tror jeg ikke regjeringens forslag vil få gjennomslag, sier han

Han peker på at regjeringen er avhengig å få flertall i Stortinget, og det tviler han sterkt på at de får.

– Det skal det i så fall sies mye før det blir bestemt. Jeg føler meg trygg på at det ikke kommer til å skje

Mer samarbeid

Han mener det er en fordel med en viss kommunestørrelse, men da må man også ta hensyn til geografiske områder.

– Jeg syns også det blir feil å stille krav til et absolutt tall. Hva med de kommunene som er helt oppunder grensa? Kommunene bør heller bli flinkere til å samarbeide, slik vi i Modum gjør på enkelte områder. Vi deler renovasjonsoppgaver med 10 – 11 andre kommuner. Mange samarbeider om felles legevakt, økonomi også videre, sier modumordføreren.

Tenk nytt

Direktør i NHO Buskerud, Per Steinar Jensen er opptatt av å tenke nytt når det gjelder kommunestrukturen.

Per Steinar Jensen

Per Steinar Jensen, direktør i NHO i Buskerud mener det trengs mer robuste kommuner

Foto: Maria Kommandantvoll / NRK

– Vi trenger mer robuste kommuner, og det er vanskelig når det mangler folk. Utfordringen for flere kommuner i dag er at de ikke får tak i kompetanse til de tjenestene kommunen skal levere, sier NHO-direktøren

Han forstår det ikke når modumordføreren Terje Bråthen oppfordrer flere til interkommunalt samarbeid slik de har gjort med renovasjonstjenestene.

– Det fatter jeg ikke at man snakker om. Man flytter beslutningen bort fra en kommune til en annen for å bøte på en stor utfordring. Jeg kan ikke skjønne at de ser på det som noe positivt, sier Jensen.

Redde for endringer

NHO-direktøren forstår at de mindre kommunene ikke støtter forslaget, men han tror de er redde for endringer. Han mener det kan bli nødvendig å sette krav om minstetall til innbyggere per kommune, men at det ikke er det viktigste.

– Å begynne med å se på hvor store kommunene skal være er feil ende å begynne i. Jeg mener det er like stort behov å se på inndeling av kommuner i hele fylket. Jeg tror vi heller bør se på hvilke oppgaver kommunen best kan løse, og hva fylket skal ta seg av. Drammens-regionen for eksempel, har vanvittige utfordringer som de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å løse, og vi har allerede sett at de henter hjelp utenfra, sier han.

– Jeg er skremt over hvor lite engasjement det er blant ordførere og politikere rundt omkring i kommunene når det kommer til hvordan kommunene skal se ut, både i struktur og hvilke oppgaver de skal ha, avslutter Jensen.