Her har elevene gym hver dag

Både lærere og elever har byttet bort pausetid mot mer gym. – Elevene blir roligere, gladere og mer konsentrerte av én time fysisk aktivitet hver dag, mener rektor.

Fysak første trinn Sylling skole

Elevene i første trinn på Sylling skole er i gang med dagens time med fysisk aktivitet, veiledet av fagansvarlig for kroppsøving, Per Lasse Tronslien.

Foto: Siw Slevigen / NRK

I går la Helsedirektoratet frem sine nye anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Et av rådene er at barn og unge skal ha minst én time fysisk aktivitet hver dag. På Sylling skole i Lier, har de allerede det.

Roar Bogerud

Målet med mer fysisk aktivitet i skoledagen er at elevene skal bli flinkere og gjøre det bedre på nasjonale prøver, sier rektor Roar Bogerud.

Foto: Siw Slevigen / NRK

– Fra skoleåret 2013–2014 har vi innført én time fysisk aktivitet i skoledagen hver dag, forteller rektor ved Sylling skole i Lier, Roar Bogerud.

5.–7. klasse har fysisk aktivitet om morgenen, 1.–4. klasse har en time midt på dagen, og 8.–10. klasse har en time mot slutten av dagen.

Ved å ta 25 minutter fra friminuttene og å bruke noe tid fra mattetimene, samfunnsfag og engelsk, har skolen fått til dette uten å utvide skoledagen.

Elevene var litt skeptiske til å miste friminutt, men det var verdt det, ifølge Elevrådet.

– Vi er mindre slappe i timene og holder ut lengre i perioder hvor vi jobber konsentrert. Det er morsomt i tillegg til at vi kommer i bedre form, og vi har ikke vondt i hodet lenger, sier elevrådsleder Simon Tobias Lund.

– Har ikke kostet noe ekstra

Skolen har ikke fått noen ekstra midler for å innføre én time fysisk aktivitet (fysak) om dagen.

– Sist vi regnet på det kom vi frem til at det ikke har kostet noe i det hele tatt, sier rektor.

Ordningen er gjennomført ved å bruke elever fra idrettslinjen på St. Hallvard videregående skole i Lier som veiledere i tillegg til lærerne i kroppsøving.

– Så har det vært ekstraarbeid for mange av oss med å organisere og koordinere. Det har blitt en del dugnadsinnsats, for vi er opptatt av at fysisk aktivitet er viktig og virker, sier rektor.

Utfordringene har vært mest knyttet til logistikk. Elevene må ha gymtøy med hver dag og to matpakker, fordi de blir mer sultne av mer aktivitet. Ekstraarbeidet har likevel vært verdt det, mener FAU-leder Anne Overn Bautz.

– Vi har fått gladere og mer aktive unger, sier Bautz.

Mattestafett Sylling skole

Guttene i andretrinn løper alt de kan for å vinne mattestafetten, hvor de lærer hoderegning med tall opptil 40.

Foto: Siw Slevigen / NRK

– Går på med dødsforakt

Frida Eliassen

Matte med fysisk aktivitet er en kjempefin måte å lære matte på for de aktive elevene. Samtidig er elevene som ikke er så aktive i friminuttene, aktive i disse timene, ifølge lærer Frida Eliassen.

Foto: Siw Slevigen / NRK

Lærer på andre trinn, Frida Eliassen, liker godt å ha mattetimene i gymsalen. Vanligvis gjennomgår de tema i klassen først, så trener de på å regne i fysak, og til slutt har de prøve på slutten av uken for å se hva de har lært. I dag hadde elevene mattestafett – de skulle plukke riktig antall klosser for å telle til et gitt antall mellom 30 og 40.

– Elevene løp virkelig alt de kunne og slang seg for å levere stafettpinnen videre så raskt som mulig?

– Ja, det er kjempegøy! De går på med dødsforakt! Dette er en kjempefin måte å lære matte på for dem som er mer aktive av seg enn om de skulle sittet stille og lekt med klossene. Samtidig ser vi at alle elevene gir alt når det er stafett, så de som ikke er så aktive i friminuttene, er aktive i disse timene, erfarer Eliassen.

Målet er flinkere elever

Skolen er tydelig på at fysisk aktivitet er et hjelpemiddel på lik linje med IKT. Målet er at elevene skal bli flinkere.

– All erfaring viser at om du kan bruke kroppen også til å lære, så sitter det bedre, sier rektor.

Per Lasse Tronslien

Elevene er blitt mer utholdende, mer aktive, og flere av elevene som var overvektige er blitt slankere etter at de startet med fysisk aktivitet hver dag, erfarer fagansvarlig for kroppsøving, Per Lasse Tronslien.

Foto: Siw Slevigen / NRK

Likevel mener både rektor og fagansvarlig for kroppsøving, Per Lasse Tronslien, at de ser resultater også på fysisk helse.

– Hvis vi starter tidlig med lystbetont fysisk aktivitet hver dag, er min erfaring at vi får aktive og motiverte elever gjennom hele barnetrinnet og ungdomsskolen. Men det er viktig at vi starter tidlig og får det inn som en vane, sier Per Lasse Tronslien.

Han ser at elevene er blitt mer utholdende og mer aktive, og at flere av elevene som var overvektige er blitt slankere etter at de startet med fysisk aktivitet hver dag.

– Foreløpig har vi bare våre subjektive observasjoner, vi kan ikke dokumentere effekten ennå, presiserer Tronslien.

Etterlyser forsker

Skolen skal evaluere prosjektet med resultater på nasjonale prøver, hvordan elevene presterer på fysiske tester og resultater fra elevundersøkelsen. Første evaluering kommer først etter ett år, så enn så lenge er det bare skolen, elevene og foreldrenes observasjoner som indikerer at elevene blir både flinkere og sunnere.

– Vi har ikke fått noe ekstra midler til å drive med fysak, så vi får ikke bekreftet dette med forskning. Men om noen er interessert i å ta en doktorgrad på dette, er det bare å ta kontakt, oppfordrer rektor.

Fysak Sylling skole

FAU-leder Anne Overn Bautz, rektor Roar Bogerud, elevrådsleder Simon Tobias Lund, nestleder Ingvild Skustad og lærer andre trinn Frida Eliassen ved Sylling skole

Foto: Siw Slevigen / NRK