NRK Meny
Normal

Har hus, mangler møbler

Huset er det eneste av sitt slag i landet, men kan ikke brukes.

Innsatte ved Ringerike fengsel har bygd besøkshus
Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

De innsatte ved Ringerike fengsel har bygd besøkshus for familiene sine. Men huset, som er det eneste i landet, kan ikke brukes ennå fordi det mangler møbler og innredning.

Byggingen av besøkshuset har pågått i tre år, og er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom NAV og Hønefoss videregående skole, som driver skole i fengslet.

 

Det er NAV som har finansiert byggeprosjektet, som startet for tre år siden. Men penger til innredning og møblering er det ingen som har satt av. På budsjettet til Krininalomsorgen Region Sør finnes det ikke penger til dette nå, og derfor kan ikke huset brukes.

Trehusidyll

Det lille trehuset med en grunnflate på 70 kvadratmeter inneholder to soverom, stue kjøkken og bad. En uteplass med en liten treplatting vender ut mot fengselsmuren. Vet du ikke bedre, kan muren se ut som en støyskjerm. Det er lite ved dette huset som får deg til å tenke på at det befinner seg midt inne på området til landets sikreste fengsel.

Viktig for barna

Det er nettopp det som gjør huset så viktig for de innsatte og familiene deres. Justisdepartementet har ennå ikke utarbeidet detaljerte retningslinjer for bruken av huset, men det er meningen at de innsattes familier skal kunne bruke huset til lengre besøk.

Særlig små barn vil oppleve det helt annerledes å besøke faren sin i dette huset enn i fengselets besøksrom. 

Lettere å få besøk

Tretti år gamle Torbjørn, som viser oss rundt i huset han har vært med på å bygge, har ikke barn selv. Men han har annen familie, som ville satt pris på å kunne besøke ham i dette huset.

- Det er vanskelig nok for familiene våre at vi har gjort noe galt og må sone. For dem er det en tragedie. Moren min har ikke lyst til å besøke meg slik forholdene er nå. Det ville vært mye  lettere for henne å komme hit til huset og møte meg i mer normale omgivelser, sier han.

Skrev til Storberget

Familiebesøk er viktig for de innsatte. Da det ble kjent at det ikke finnes penger til å ferdigstille besøkshuset, forfattet to av de innsatte en søknad rettet til justisminister Knut Storberget.

Kenneth og hans medinnsatte fikk svar fra justisministeren personlig, der han forsikret om at kriminalomsorgen skal stille nødvendige midler til rådighet, slik at huset kan ferdigstilles så raskt som mulig. Svaret fra Storberget ble godt mottatt blant de innsatte. Men det er formulert så det kan forstås på flere måter. Det mener undervisningsinspektør Jarle Ellingsen i Ringerike fengsel:

- Ja, det står at kriminalomsorgen skal stille nødvendige midler til rådighet. Det gir meg selvfølgelig en mistanke om at kriminalomsorgen betyr Region Sør, og ikke departementet. Ellingsen sier også at det ikke er mulig å finne penger til huset innenfor regionens budsjett, uten at det går utover noe annet. 

Direkte komisk

Også fengselsleder Håkon Melvold sier at det er nødvendig med en ekstrabevilgning for å få huset klart til bruk. Men han har god tro på at det skal ordne seg:

- Når huset først står der, og det på en måte bare er finishen som gjenstår, så ville det jo framstå som direkte komisk dersom man ikke fikk tatt det i bruk og fikk det helt ferdigstilt.

- Hele prosessen med tilblivelsen av huset, og det at de innsatte har deltatt så aktivt i det sjøl, det har jo naturlig nok skapt store forventninger. Vi skal være varsomme med å skape den type foreventninger uten at vi kan innfri og ta det i bruk. Jeg er sikker på, at på et eller annet tidspunkt, så får vi gjort det, sier Melvold.

- Skal ikke stå penger

Og det skal ikke stå på penger. Det lover avdelingsleder Unni Gunnes i justisdepartementet:

- Utgangspunktet er at de har ansvaret for at besøkshuset kommer opp på Ringerike fengsel, men vi skal ha en tett dialog med regionen for å finne løsningen. Det viktigste nå er at dette huset kommer i drift så fort som mulig. Det skal ikke stå på penger, og vi skal finne en løsning på det, sier Gunnes.