NRK Meny

Går imot Kroksund-planene

Naturvernere går imot planene om å legge ny E16 og Ringeriksbanen i felles trasé over Kroksund. Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker å samlokalisere jernbane og motorvei. Dette mener Naturvernforbundet og Natur og Ungdom får store, negative konsekvenser for klimaet og matjorden. Nå har de sendt et brev til samferdselsministeren der de utdyper sine bekymringer for naturen og miljøet.