Hopp til innhold

Frykter de blir giftet bort

Flere jenter går med en frykt for at de skal bli giftet bort mot sin vilje denne sommeren.

Senter for oppvekst i Drammen har derfor forberedt seg på å ta imot de unge jentene som har denne frykten. Oppvekstsjef Liv Gjønnes, sier de følger situasjonen nøye nå før skoleferien. Til nå har ingen henvendt seg til dem, men av erfaring vet de at det vil komme.

 

 

Liv Gjønnes

Oppvekstsjef Liv Gjønnes.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Senter for oppvekst henvender seg ikke direkte til ungdommer som kan være i faresonen, men et nettverk bestående av politi, helsetjeneste og skoler er godt egnet til å fange opp dem som trenger hjelp, mener Gjønnes.

- Det er viktig med et godt samarbeid, det gir et godt nettverk, sier hun.

Skrev fullmakter

I fjor inngikk senteret kontrakter med jentene som søkte hjelp, slik at de hadde alle nødvendige fullmakter til å gripe inn dersom de to ikke kom tilbake til Drammen ved skolestart om høsten. Oppvekstsjefen sier de har lærte mye av disse sakene.

- Vi mener vi har fått god erfaring i dette arbeidet, og prøver å ta den i bruk, sier hun.

De som oppsøker senteret vil bli lyttet til, og i noen tilfeller vil de prøve å få til et samarbeid med familiene dersom det er mulig.