Hopp til innhold

Dømt for vold i nære relasjoner

En mann i 40-årene er i Buskerud tingrett enstemmig dømt til fengsel i ett år og fire måneder for vold i nære relasjoner.

Han er også dømt til kontaktforbud mot sin ekskone og to barn i to år.

Ifølge dommen skal barna ha vært skjermet for en del av den fysiske volden, men har opplevd frykt og utrygghet.

Mannen nektet straffskyld under rettssaken, men opplyste at han har problemer med å mestre sinne.

Retten mener det er en klar risiko for at tiltalte vil begå krenkelser overfor de fornærmede i fremtiden, også etter endt soning.

Straffenivået i saker om familievold er betydelig skjerpet i løpet av de siste 15 årene.

Tiltalte har selv oppgitt at han har et sinnemestringsproblem, og etter bevisførselen fremstår han som impulsstyrt og grenseløs, ifølge dommen.