NRK Meny
Normal

– Ikke gode nok på tunnelbranner

– Statens vegvesen har for dårlig kunnskap om brann i tunneler, og det tar altfor lang tid før trafikantene oppfatter en alvorlig situasjon. Informasjonen til bilistene må bli bedre.

Brann i Oslofjordtunnelen
Foto: Edgar Dehli / Scanpix

Dette er konklusjonen i en ny rapport som har tatt utgangspunkt i brannen i Oslofjordtunnelen i 2011, skriver Røyken og Hurums Avis.

Det er Universitetet i Stavanger og IRIS Samfunnsforskning som står bak undersøkelsen.

Intervjuet flere etter brannen

Det er gjort dybdeintervjuer med sju bilister som befant seg inne i tunnelen da det begynte å brenne St. Hansaften for snart fire år siden. I tillegg har de snakket med seks av redningsmannskapet og tre personer fra Veitrafikksentralen.

– Selve hendelsen kom svært brått på bilistene. Det oppstod så farlige situasjoner at de var sikre på at de skulle dø.

Det forteller Ove Njå som er prosjektleder for undersøkelsen.

Tunnelen ble fort fylt med røyk

Video Dramatisk i Oslofjordtunnelen

En brann inne i en tunnel er alle menneskers skrekk. St. Hansaften i 2011 skjedde det i Oslofjordtunnelen.

Foto: Nyhetsspiller

Tunnelen ble raskt fylt med røyk, og det var vanskelig for dem som var i tunnelen å finne ut.

Ifølge avisen, var det rundt 34 trafikanter og 21 kjøretøy i tunnelen da brannen oppsto. 25 av dem kom seg etter hvert ut av tunnelen på egen hånd, og tolv personer ble sendt til sykehus for behandling av røykskader.

– Trafikantene inne i tunnelen ble møtt av kraftig røyk og følte seg overlatt til seg selv. Men flere av dem traff på hverandre og reddet seg ut ved å holde sammen. Det er nok grunnen til at det gikk såpass bra, sier Njå.

– Hvordan har de det etter denne opplevelsen?

– De har jo opplevd noe traumatisk, og noen har fått psykiske ettervirkninger. Noen har også pådratt seg luftveisskader, sier Njå.

– En ett-løpstunnel er problematisk

Selve redningsarbeidet ble utført etter de prosedyrene redningspersonellet hadde lært. Men erfaringen etter denne hendelsen er at kunnskapene om redningsarbeid i tunneler er begrenset blant profesjonelle redningsarbeidere og forskere.

– Vi har mange tunneler i Norge med bare ett løp. Og det er vanskelig å drive redningsarbeid i slike tunneler. Derfor trenger vi å lære mer om det, sier Njå.

I rapporten blir det foreslått å lage test-tunneler hvor bilistene kan få opplæring i å redde seg ut av røykfylte rom. Dette burde være en del av kjøreopplæringen, mener de som står bak rapporten.