– En strålende vurdering

At beredskapstroppen gikk i båt fra Storøya, og ikke fra Utvika, var en strålende taktisk vurdering, mener troppssjef i forsvaret, mens politiet er ydmyke for kritikken som kommer.

Sjøruter til Utøya

Bilde til venstre viser ruta som politiet valgte. Alternativet var å ta båt fra Utvika - en nesten tre kilometer kortere sjøvei.

Foto: Illustrasjonskart / NRK

Politiet tok en omvei da de fraktet Delta-styrkene i en gummibåt fra Storøya til Utøya. Fra Storøya er avstanden til kaia på Utøya 3,64 kilometer. Til sammenligning er det bare 675 meter til Utøya fra småbåthavna i Utvika.

– Det viste seg jo at det var lite hensiktsmessig, sa stabssjef i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, til NRK.no tirsdag.

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt sier fredag at hun er ydmyk for kritikken som rettes mot politiet og håndteringen av arbeidet opp mot terroraksjonen på Utøya.

– Her har mange viktige avgjørelser blitt tatt i løpet av kort tid, og det er umulig å spekulere i hva andre valg kunne medført for de som ble rammet så brutalt, sier Hammer.

– Storøya var det beste alternativet

Jørn Øverby

Jørn Øverby er stabstroppssjef for Heimevernet, HV-03.

Foto: NRK

Nå får likevel avgjørelsen støtte fra troppssjef Jørn Øverby i Heimevernet. Han var en av de aller første personene som kom i båt for å hjelpe til. Han plukket opp en rekke personer fra det iskalde vannet, og bistod også beredskapstroppen slik at de kom seg ut til Utøya i båt.

– Det var ingen som helt visste hva som skjedde på Utøya, og da må en ta høyde for alt. Hvis beredskapstroppen hadde gjort seg klare i Utvika ville de vært løpende målskiver for eventuelle skudd fra Utøya. At politiet valgte Storøya var helt riktig. Det var et sikkert sted som en raskt kunne sette i gang et motangrep. Det var en meget god vurdering, sier Øverby til NRK.no.

Johan Fredriksen

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Han forteller at terrorceller ofte består av sju personer. Hæren i Norge trener også med sjumannslag. Derfor var det en mulighet for at det kunne være så mange på Utøya. I tillegg var det også fare for at det var plassert en eller flere bomber på land som var ment for politiet.

22. juli-kommisjon opprettet

– Det var dessuten mange mennesker på campingplassen der. En kan ikke sende en beredskapstropp i angrep gjennom et slikt område, sier Øverby.

På tirsdagens spørsmål om beredskapstroppen heller burde ha dratt ut til Utøya fra Utvika, sa stabssjef i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, at det er et spørsmål som hører hjemme i den kommende evalueringen av hvordan de ulike etatene håndterte situasjonen den 22. juli.

Fredag ble 22. juli-kommisjonen opprettet. De skal granske ulike sider ved terrorangrepene.

Politiet vil gi pårørende informasjon

– Her sitter det mange pårørende igjen med veldig mange spørsmål. Det er vårt ønske å gi dem informasjon på en etterrettelig og god måte, sier politimester Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt.

Da de første telefonene kom inn til Nordre Buskerud politidistrikt var det én operasjonsleder på vakt. I løpet av et par minutter var ytterligere en person på plass i operasjonssentralen, og innen 20 minutter var det tre operatører som tok i mot henvendelser, opplyser politiet.

– Det var naturlig nok en enorm pågang med telefoner til politiet da skytingen startet på Utøya, og kapasiteten i våre systemer ble sprengt. Når telefoner ikke kommer gjennom på 112 hos oss, blir de automatisk viderekoplet til operasjonssentraler i nærliggende distrikter. Så mange av henvendelsene ble tatt i mot der. Vi er dessverre ikke dimensjonert for å ta i mot så mange nødanrop samtidig, sier Hammer.