Kartverket må gjøre 100 millioner endringer før reformen

Veier må få nye navn, eiendommer nye data og kommuner nye numre. Statens kartverk jobber på spreng for å få det nye norgeskartet klart til fristen.

kartverket nye kommuner fylkeskommuner hektisk

En redusering i antall kommuner og fylkeskommuner gjør at store deler av norgeskartet må endres.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Personlig kjente jeg at pulsen steg da vi begynte å skrive 2019. Og nå har vi bare ni måneder på oss.

Wenche Rognås er prosjektleder i Statens kartverk. Det er de som har ansvaret for å gjøre det nye norgeskartet klart innen 1. januar neste år, når den nye kommune- og fylkesreformen trer i kraft.

Wenche Rognås, prosjektleder i Statens Kartverk

Prosjektlederen har et stort ansvar for at informasjonen og dataene Kartverket legger inn er riktig. – Samfunnet er avhengige av at vi gjør en korrekt jobb.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

422 kommuner skal reduseres til 356, og 18 fylkeskommuner skal bli til elleve. At grensene flytter på seg fører til at mye informasjon og data må endres på norske kart.

Kartverket estimerer at det må gjøres rundt 100 millioner endringer før årsskiftet, en noe større jobb enn da ti ansatte ved Kartverket feiret nyttår med overtidsjobbing slik at innbyggerne i Sandefjord, Stokke og Andebu kunne våkne opp til et riktig kart 1. januar 2017.

Viktig for samfunnssikkerheten

Mange bedrifter og offentlige institusjoner er helt avhengige av den informasjonen som Kartverket legger inn i databasene. Dataene må være korrekte, ellers kan det få konsekvenser for eksempel for utbetalingen fra NAV eller skape trøbbel for deg når du søker banken om lån til et huskjøp.

– Utrolig mange er avhengige av at det er korrekt og at det er kvalitet i dataene. Så dette er kjempeviktig for Norge, sier Turid Ellingsen som er eiendomsdirektør i Kartverket.

En av endringene Kartverket må ta for seg, er like veinavn. Flere ulike veier i en kommune kan ikke ha det samme navnet.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er et eksempel på kommuner som skal slås sammen. Til sammen vil de utgjøre nye Drammen kommune fra neste år, og der er det 79 veinavn som finnes flere steder. Kommunen må dermed komme frem til nye, unike navn.

Inger Margrethe Kristiansen, koordinator for reform-prosjektet i Kartverket

Kristiansen forteller at Kirkeveien er det veinavnet med høyest forekomst på landsbasis.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Inger Margrethe Kristiansen er koordinator for prosjektet i Kartverket, og har oversikt over alle veier og gater med samme navn. Hun sier det er spesielt viktig for samfunnssikkerheten at kommuner ikke har flere veier med like navn, som Storgata eller Fjellveien.

– Da blir det vanskeligere for blant annet blålysetatene å finne fram. De vil ikke vite hvilke Storgate de skal besøke, sier Kristiansen.

Testkjører nye Kommune-Norge

nye kommuner og fylker kartverket

I tillegg til nødetatene er det viktig for offentlige institusjoner og bedrifter at dataene hos Kartverket er korrekte. Om ikke informasjonen i databasen er riktig og oppdatert kan det også få konsekvenser for utbetalinger fra NAV, eller gi låntagere problemer når de søker banken om lån.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Kartverket tester det nye Kommune-Norge allerede nå ved å simulere sammenslåingen digitalt.

– Dette gjøres for å sikre at kommunene vil se riktige ut i matrikkelen når fristen går ut 1. januar 2020, sier prosjektleder Rognås.

Hun er sikker på at de vil tilbringe mye tid på Kartverket i månedene fremover, og er forberedt på en hektisk periode.

– Men det er kjempegøy. Vi kjenner på at vi er i en «reformboble», og vi skriver historie.