Hopp til innhold

- UDI overkjører Drammen

- Vi blir overkjørt av UDI, sier ordfører om 30 nye asylsøkerplasser.

Bragernes Torg

Det desentraliserte mottaket i Drammen vil få til sammen 150 plasser.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Selskapet Fossnes AS får utvide sitt asylmottak i Drammen med 30 plasser, mot Drammen kommunes vilje.

Utlendingsdirektoratet orienterte kommunen om sin beslutning i dag.

I fjor flyttet 120 asylsøkere inn i såkalte desentraliserte mottak i Drammen, en type mottak hvor asylsøkerne bosettes i leiligheter rundt omkring i byen. Med 30 nye personer vil mottaket ha til sammen 150 asylsøkere.

- Misliker beslutningen

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Ordfører Tore Opdal Hansen mener han og bystyret blir overkjørt av UDI.

- Vi ønsker ikke desentraliserte mottak i Drammen. I utgangspunktet fikk vi 120 asylsøkere, og nå er det utvidet med 30 plasser. Det er en beslutning vi misliker sterkt, sier Opdal Hansen.

- Men asylsøkerne må plasseres et sted, er det ikke rimelig at en stor kommune som Drammen tar sin del av byrden?

- Nei, det er det faktisk ikke. Departementet har selv sagt at man i utgangspunktet ikke skal plassere asylsøkere i presskommuner, og med over to prosent vekst er Drammen en presskommune, sier ordføreren.

Ombestemmer seg ikke

Siv Kjeldstrup er regionsdirektør i UDI sier at de ikke vil gjøre om beslutningen.

- Det kan vi ikke fordi vi trenger disse plassene sårt. Men hvis vi får et mindre behov for plassene kan de 30 plassene sies opp, slik at det blir et mottak på 120 plasser.