NRK Meny
Normal

Trekkfuglenes farlige ferie

- Trekkfuglenes ferieopphold i fremmede land er ikke uten risiko, forteller biolog Nils Røv.

Trekkfugler
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Nils Røv i Trollheimen

Nils Røv.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

I Frankrike er bøndene lei av at stæren spiser av avlingene deres, og de bekjemper fuglene med gift. Det har skapt diskusjon og kamp mellom miljøvernere og jordbrukere nedover i Europa. Stæren er en internasjonal eiendom som alle europeere har ansvar for å ta vare på, så vi kan ha glede av den når den kommer tilbake til våren, sier Nils Røv. Denne uken forteller han om trekkfugler hver dag i Kamfer.

Stær

Når høsten kommer, vender stæren tilbake til den gamle hekkeplassen sin. En høstdag i september eller oktober kan du våkne og høre den vakre stæresangen utenfor vinduet ditt. Men når tiden er inne, samler stærene seg i enorme flokker på titusener av fugler og trekker over til England eller sørover i Europa. Der kan de gjøre skade på avlinger og risikerer å bli bekjempet med gift av sinte bønder.

Hør: Stær

Strandsnipe

Strandsnipa flyr langt og vidt for å overvintre. Er du på reise i tropiske strøk, kan du slumpe til å støte på den. Og det er en merkelig opplevelse: langs strendene på den afrikanske vestkysten eller i de dype skogene på Ny Guinea – plutselig hørere du strandsnipas sang. Hvis du lukker øynene kan du drømme deg tilbake igjen til den norske våren.

Hør: Strandsnipe

Tårnsvale

Utover i september kan vi av og til se flokker av tårnsvaler sirkle rundt oppe i luftmassene. Der spiser de seg opp på insekter før det store vintertrekket. Men en fart på 80 km i timen flyr de sørover, krysser Sahara ned til det sørlige Afrika. Der lever de det samme livet som her: jakter på insekter høyt oppe i luftrommet.

Hør: Tårnsvale

Tjeld

Tjelden har kort vei til overvintringsområdet sitt. De fleste flyr over til England og lever ved store elveutløp. Der bruker de det lange nebbet for å finne fjæremark i mudderet. Tjelden tilbringer mesteparten av året i England, så egentlig er den vel mer britisk enn norsk?

Hør: Tjeld

Kongeørn

Kongeørna er ikke en typisk trekkfugl. De voksne ørnene holder seg til reirområdene året rundt. Men ungfuglene streifer innad i Norge eller til Finland og Russland. De slår seg til der det er lett å jakte på mat og drar gjerne tilbake dit neste vinter også. Fra 2 -3 års alder vandrer kongeørna tilbake til stedet den ble klekket, for å leve der.

Hør: Kongeørn

Kamfer NRK P1