NRK Meny
Normal

Røros over og under bakken

Arkeologene inntar Røros for første gang for å følge med når kommunen skal legge nye vann- og kloakkledninger i verdensarvbyen.

Trehusbebyggelsen med den spesielle kirken er godt kjent, men hva med det som ligegr under bakken?
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Arkeologer skal avdekke

Et femtitalls arkeologer og representanter fra flere andre profesjoner var til stede under seminaret

Et femtitalls arkeologer og representanter fra flere andre profesjoner var til stede under seminaret «Over og under bakken» på Røros i april.

Foto: Jan H. Ihlebæk / NRK

For første gang på mange år skal det graves i sentrum av Røros. Kommunen skal legge nye vann og avløpsrør i Bergmannsgata og dermed rykker arkeologene inn. – Vi får en gylden anledning til å få ny kunnskap om hverdagslivet i gruvebyen på 1600- 1700- og 1800-tallet, sier arkeolog Knut Paasche fra Norsk institutt for kulturminneforskning. I april ble det holdt en stor idédugnad på Røros om kulturminner både over og under bakken og Museum ble med på vandreturene sammen med arkeologene.

Ny viten om hverdagen

Det er lite kunnskap om livet for den vanlige borger på Røros fra 1600 til 1800-tallet.

Det er lite kunnskap om livet for den vanlige borger på Røros fra 1600 til 1800-tallet.

Foto: Jan H. Ihlebæk / NRK

- Det var prisverdig at kommunen tok kontakt og nå vil arkeologer følge med når kommunen skal grave. Håpet er å lære mer om hvordan vanlige mennesker levde her på Røros. Hva spiste de? Hvilke redskaper hadde de for hånden? I lagene under gatenivået vil vi sikkert finne noen svar, sier Knut Paasche.
Paasche ledet seminaret «Over og under bakken – verneverdig bebyggelse og arkeologiske kulturminner fra tiden etter 1537» med rundt femti arkeologer som deltok.

Røros-seminaret

Arkeolog Knut Paasche opplever at arkeologene nå viser økt interesse for kulturminner fra tiden ette

Arkeolog Knut Paasche opplever at arkeologene nå viser økt interesse for kulturminner fra tiden etter reformasjonen.

Foto: Jan H. Ihlebæk / NRK

- Det er nå en gryende interesse blant arkeologene for tiden etter reformasjonen. Tradisjonelt har vi konsentrert oss om tiden før 1537 – hvor alle kulturminner er automatisk fredet. Nå trenger vi mer kunnskap om etterreformatoriske kulturminner. Den store interessen for Røros-seminaret er et uttrykk for det, sier Knut Paasche. Riksantikvar Jørn Holme deltok på deler av seminaret og han er glad for at arkeologene nå kommer til byen. - Røros har vært byen til arkitekter og kunsthistorikere. Derfor er det spennende at arkeologene kommer hit slik at vi får mer kunnskap om historien til denne byen. Slik kunnskap vil også være til glede for de som bor i byen i dag, sier riksantikvaren.

I Museum forteller også arkeolog Petter Molaug om moderne arkeologi i Oslo og Anders Hesjedal snakker om bevaring av krigsminner fra den kalde krigen i Nordnorge. Hør Museum i NRK P2, lørdag 18/5 kl. 16.03 og søndag 19/5 kl. 08.03. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.