Kampen om flyplassen

Prosessen fram mot byggingen av en ny hovedflyplass på Østlandet var lang og kronglete. NRK Gull hjelper deg å huske!

Oslo lufthavn Gardermoen
Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Diskusjonen om en ny hovedflyplass på Østlandet startet i 1950-årene. Etter hvert som flytrafikken økte, ble det klart at Fornebu ikke tilfredsstilte kravene til en moderne storflyplass.

Saken ble utredet i 1956, 1962, 1970 og 1971; forslagene til plassering omfatter blant annet Askim, Gardermoen, Hurum, Nesodden, Ås og Hobøl. Opprustning av Fornebu samt en delt løsning mellom Gardermoen og Fornebu var også fremme i debatten.

LYD: I søkelyset. Tema: Hovedflyplassaken. Fra 1986.

Nok en utredning førte til at regjeringen i 1988 anbefalte Gardermoen som ny hovedflyplass, men Stortinget ville det annerledes.

1988: Stortinget velger Hurum

Stortinget bestemte 8. juni 1988 at ny hovedflyplass skulle bygges på Hurum. 14 av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter stemte mot sin egen regjering, som gikk inn for å legge flyplassen til Gardermoen. En tydelig skuffet statsminister Gro Harlem Brundtland ville ikke svare på inngående spørsmål etter seansen i stortingssalen.

LYD: Flyplass til Hurum. Fra Dagsnytt 9. juni 1988.

Opposisjonen var kritisk. "Samferdselsministeren kommer svært svekket ut av dette", sa Høyres Kåre Willoch, og KrF-leder Kjell Magne Bondevik mente at det virket som om regjeringen manglet en klar strategi i tilfelle Stortinget ville velge Hurum.

Kommunestyret i Hurum hadde i tillegg gjort et vedtak mot bygging av flyplass, og på spørsmålet om kommunen var klar til å huse en internasjonal storflyplass var svaret klart:
"Nei, det er vi vel egentlig ikke", sa ordfører Erik Hennum.
Det skulle de heller ikke trenge.

Flyplass
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

1990: Hurum forsvant i tåka

Etter planleggingsarbeid for 200 millioner kroner ble Hurum skrinlagt av samferdselsminister Lars Gunnar Lie i 1990, blant annet etter at værmålinger av tåkeforholdene hadde slått negativt ut. Representanter fra flyselskapene ville ha en snarlig avgjørelse og mente at det nå kun var Gardermoen som gjaldt.

LYD: Ingen flyplass på Hurum. Fra Dagsnytt 15. februar 1990

1991: Hobøl - et billigere alternativ?

En flyplass i Østfold kan bli ti milliarder billigere enn Gardermoen, sa sivilingeniør Eilif Holte fra Holte Prosjekt. Han mener utgifter til Forsvaret, vei og jernbane blir dyrere på Gardermoen.

Hobøl ny hovedflyplass? Dagsnytt 23. oktober 1991

1992: The decision is ... Gardermoen

Høyre ba om en ny utredning av Hobøl, men den 8. oktober 1992 besluttet Stortinget endelig å starte arbeidet med å bygge ut Gardermoen til ny hovedflyplass.

LYD: Ny flyplass på Gardermoen: Champagne på Jessheim. Dagsnytt 9. oktober 1992

LYD: Prosjektdirektør Roar Bjordal tar det første spadestikk. Dagsnytt 9. okt 1992.

1993: Arbeidet kan begynne

Samferdselsminister Kjell Opseth var den trettende (!) statsråd til å behandle saken om Gardermoen, og han fikk æren av å starte anleggsarbeidet for alvor i august 1993.

LYD: Starten på 5 års anleggsarbeid på Gardermoen. Østlandssendingen 13. august 1993

1998: OSL åpner

Den 7. oktober 1998 lettet det siste flyet fra Fornebu, og en gigantisk flytting ble foretatt i løpet av natten, da kjøretøyer og utstyr langsomt rullet mot Jessheim.
Fra og med 8. oktober 1998 het hovedflyplassen på Østlandet Oslo Lufthavn Gardermoen, forkortet OSL.

VIDEO: Åpning av Gardermoen flyplass. Dagsrevyen 7. oktober 1998

VIDEO: Fornebu stenger, Gardermoen åpner. Redaksjon 21 7. oktober 1998

Fler klipp:

VIDEO: Passasjer nummer 100 000 000. 10. oktober 2005

VIDEO: Oslo Lufthavn Gardermoen inviterer bursdagsbarn til tiårsdagen

LYD: Siste fly fra Fornebu. Fra Norgesglasset 7. oktober 2008.

Les mer:

Det store jubileumsåret!