Niels Bohr og Svein Rosseland

Møt Niels Bohr og Svein Rosseland, to av forrige århundres største vitenskapsmenn.

Niels Bohr
Foto: ALAN RICHARD / AP

Niels Bohr - vitenskapsmann og myte

Niels Bohr og Albert Einstein

Danske Niels Bohr var en av de mest kjente fysikerne i det 20. århundre og er kjent som grunnleggeren av kvantemekanikken.


I Manchester la Bohr grunnlaget for sin viktigste vitenskapelige oppdagelse, nemlig atommodellen. Bohr dro tilbake til København i 1916 som professor, og i 1920 ble han grunnlegger og direktør av det nyetablerte Institutt for teoretisk fysikk. Bohr samlet mange unge kvantefysikere rundt seg som senere kom til å bli viktige.

Samarbeid med Einstein

Med utviklingen av kvantemekanikken på 1920-tallet kom Bohr i diskusjoner med Albert Einstein om fysikkens teoretiske grunnlag. Diskusjonene og uenighetene dem i mellom bidro til at begge parter gjorde nye og viktige oppdagelser, ikke minst for den senere kjernefysikken.

Nobelprisen

I 1922 fikk han Nobelprisen i fysikk for sitt studium av atomstrukturen og strålingen som ble sendt ut fra atomene. Han ble tildelt Fortjenestmedaljen i gull med krone i 1937 og ble også utnevnt til Ridder av Elefantordenen i 1947.

Sendes på NRK GULL tirsdag 18.05. kl. 09.00 og kl. 20.00. Sendes også i reprise fredag og påfølgende mandag.

Lytt: Niels Bohr - vitenskapsmann og myte

Programleder: Finn Aaserud. Sendt første gang i P2-akademiet i 2002.

Han skreiv sitt namn mellom stjernene

Rosseland

Solobservatoriet på Harestua settes i drift. Fra v.: Prof. Carl Størmer, initiativtager til observatoriet: prof. Svein Rosseland, og rektor ved universitetet: prof. Frede Castberg. 31.05.1954. Foto: NTB/Scanpix.

Foto: Scanpix / SCANPIX

I programmet "Han skreiv sitt namn mellom stjernene” kan du møte astrofysikeren og professoren Svein Rosseland (1894-1985).

Rosseland var en pioner innen astrofysikk, og arbeidet med de mest fremstående vitenskapsmenn i både inn- og utland, deriblant danske Niels Bohr. I etterkrigstiden var han en drivkraft i utviklingen av norsk forskningspolitikk og var sentral i etableringen av blant annet Institutt for atomenergi.

Kommandør

Rosseland ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden i 1957, og Den internasjonale astronomiske union hedret ham ved at både asteroide nr. 1646 og et månekrater bærer hans navn.

Programmets første del er en samtale med professor i astronomi, Kåre Aksnes. Andre del er en samtale med Rosselands sønn, Hallvard.

Sendes på NRK GULL tirsdag 18.05. kl. 09.00 og kl. 20.00. Sendes også i reprise fredag og påfølgende mandag.

Lytt: Svein Rosseland - "Han skreiv sitt namn mellom stjernene "

Programleder: Bjørg Saunes.