Normal

Stort steinaldersamfunn

En fangstboplass fra yngre steinalder. Så tørt kan det sies, men de rike funnene fra Auve ved Sandefjord gir et spennende bilde av livet for fem tusen år siden.

Arkeologisk utgraving. Illustrasjonsfoto
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Hundre tusen bearbeidede flintbiter, førti tusen keramikkskår. Mange tusen beinrester av dyr, fugler og fisk. Pluss en mengde ravsmykker. Det er noe av det rike funnmaterialet arkeologene fant da de begynte å grave ut et sandtak ved Auve midt på 1970-tallet.

Professor Einar Østmo ved Kulturhistorisk museum i Oslo har skrevet den nye boken om Auve, ”Auve –

Professor Einar Østmo ved Kulturhistorisk museum i Oslo har skrevet den nye boken om Auve, ”Auve – en fangstboplass fra yngre steinalder”.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Det har tatt professor Einar Østmo 30 år å gjøre dette store forskningsarbeidet ferdig, men denne uken kom boken ”Auve – en fangstboplass fra yngre steinalder”. – Dette er Sør-Norges, og kanskje hele Norges største steinalderfunn, sier Østmo.

Camping
Foto: Illustrasjon ukjent

Fire-fem familiegrupper bodde på en skjermet sandbanke noen hundre meter fra dagens Vøra Camping. – Kanskje de flyktet fra steinalderens megalitt-samfunn, sier Østmo. – Kanskje de ikke lenger ville leve bofast med landbruk, men bevisst valgte å skape seg et nytt og fritt liv med fangst og fiske.

I programmet Museum forteller professor Østmo om hvordan steinaldersamfunnet i Sør-Skandinavia på denne tiden ”brøt sammen under sin egen vekt”, og at man mange steder gikk bort fra landbruk og over til en livsstil som samsvarte bedre med natur og miljø.

Arkeologi
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Med en så stor funnmengde blir dateringen nøyaktig og Østmo mener at bosettingen varte i kun et par generasjoner. – Bodde de her hele året eller var dette en sommerboplass ? Det vet vi ikke, sier Østmo, men til gjengjeld har vi funnet matrester i de mange krukkene de etterlot seg. Og der fant arkeologene spor etter vilt og animalske matgrupper. Ikke så mye fisk og fugl.

Spennende om vår historie i Museum, NRK P2, lørdag 24/1 kl. 16.03 og søndag 25/1 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Hør Museum i nettradio
Hør NRK P2 direkte her