Hopp til innhold

Vil ha gratis inngang på norske museer 

For å se utstillingen «Fattigdom i verdens rikeste land», må en familie på fire betale 330 kroner. Nå vil museumsdirektøren i Stavanger ha gratis inngang til museene.

Publikum minnes på å kjøpe billett i Stavanger museum

KOSTER PENGER: Publikum i Stavanger museum minnes på at de må kjøpe billett, før de går inn i utstillingene.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Utstillingen med undertittelen «Penger som inngangsbillett», åpnet nylig i Norsk barnemuseum i Stavanger. Den handler om hvordan det er å vokse opp i verdens rikeste land. Mange faller utenfor fellesskapet.

Ironisk nok må barn på mellom 3 og 18 år betale 70 kroner for å se denne utstillingen, med unntak for lørdager fram til jul. Voksne må betale 95 kroner. Altså koster utstillingen 330 kroner for en familie på fire.

Utstillingen viser hva det koster å kjøpe ungdoms-ting.

DYRT Å VÆRE UNG: Utstillingen i Norsk Barnemuseum viser at det er dyrt å være ungdom i Norge. Mange kan ikke delta i fellesskapet.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Jeg har fem barn, og det er dyrt hvis jeg skal ta med alle på museum. Derfor gjør vi det ikke ofte, sier Silje Torshaug, som er på barnemuseet med sønnen Lennox. Blir det gratis vil hun besøke museer langt oftere, for barna liker det.

I Norge må voksne og barn i snitt betale henholdsvis 76 og 43 kroner for å komme inn på et museum, viser statistikken fra 2017.

Silje Torshaug og sønnen Lennox er på barnemuseet.

DYRT: Silje Torshaug og sønnen Lennox koser seg på barnemuseet i Stavanger. Men billettprisen begrenser hvor ofte de kan gå dit.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Like viktig som bibliotek

Museet har gjort undersøkelser i Stavanger, og utstillingen viser at mange ikke kan delta i det sosiale fellesskapet.

– Slik bør det ikke være. Museene burde ha gratis inngang, særlig for barn og unge, sier administrerende direktør for regionmuseet Museum Stavanger (MUST), Siri Aavitsland.

Hun mener at museene kan sammenlignes med folkebibliotekene, som er gratis for alle:

– Museene har samme relevans. Vi er begge kunnskapsinstitusjoner for vår allmenndanning og felles kulturarv, sier Aavitsland.

Direktør i Museum Stavanger, MUST, Siri Aavitsland

VIL ÅPNE OPP: Administrerende direktør Siri Aavitsland i Museum Stavanger vil åpne døra for alle, uansett inntekt. I 2016 tilhørte 10,3 prosent av alle barn i Norge en husholdning med vedvarende lavinntekt.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Hun viser til at staten i sine årlige tildelingsbrev krever at museene skal være åpne og inkluderende for alle. Inngangsbillettene gjør det vanskeligere å oppfylle dette kravet.

For bibliotekene er gratisprinsippet nedfelt i Lov om folkebibliotek:

§ 1.Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

En slik lov finnes ikke for museene, men i kulturmeldinga som ble lagt fram før jul, går det fram at regjeringen jobber med å få det til.

Modeller av leker fra Lærdal i Norsk Barnemuseum

KULTURARV: Modeller av leketøy fra Lærdal i Norsk barnemuseum i Stavanger. Nå er målet at utstillingen blir mer tilgjengelig for alle barnefamilier.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Må få momsfritak

Billettinntektene utgjør bare åtte prosent av inntektene ved norske museer, viser statistikken fra 2017. En liten andel, men likevel viktig for museene, sier Aavitsland.

Hun viser til at tilskuddet fra staten har minket de siste årene.

For MUST utgjør billettinntekter om lag 5,5 millioner kroner i året. Alternativet er å kutte i staben, sier direktøren, som mener momsfritak er løsningen.

I dag betaler publikum lavmoms på museumsbilletten. Til gjengjeld får museene momsrefusjon på sine anskaffelser og investeringer. Hvis billettene fjernes, bør dette momsfritaket for museene videreføres, mener Aavitsland.

– Erfaring fra andre land tilsier at besøket kan øke med 30–50 prosent med gratis inngang. Det vil generere inntekter fra museumsbutikker, kafeer og lignende, sier Aavitsland.

Hun mener at norske museer også bør prøve ordningen med frivillige donasjoner fra publikum, slik man ofte ser i andre land.

Kulturministeren ser på saken

Kulturminister Trine Skei Grande sier at hun nå ser på betalingsordningene i forbindelse med museumsmeldingen.

Trine Skei Grande på Hele Norge Snakker

POSITIV: Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier gratis museer må være mulig å få til, også i Norge, når de klarer det i andre land.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Land med betraktelig dårligere økonomi får til gratis inngang, så da må vi også kunne få det til. Momsreglene er den største utfordringen, men vi ser på det, sier statsråden.

Hun mener at museene også må tenke nytt, og gjøre seg mer til allmenninger, der folk ferdes og oppholder seg, ikke bare for å gå på utstilling.

– Blir museene attraktive nok, viser erfaring fra utlandet at folk er villig til å gi frivillige donasjoner. Det kan skape like store inntekter som billettsalg, sier Skei Grande.

Babykafé i fuglesalen ved Stavanger museum

BABYKAFE: Gratis babykafé i fuglesalen i Stavanger museum hver onsdag. Eva Syrtvedt Jensen (foran) og Amalie Stang Tjentland har tatt turen med sine små, ikke minst fordi det er gratis.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK