Mot strømmen med Per Fugelli

Vi kjenner han igjen på tversoversløyfen og sterke meninger, Per Fugelli har vært en ivrig samfunnsdebattant helt siden tidlig 90-tallet.

Per Fugelli

Per Fugelli gjester 'Dette vil jeg dele'.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Per Fugelli er utdannet lege og jobbet som distriktslege på Værøy og Røst, og Porsanger fra 1973-80, før han ble professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fra 1992 har han vært han professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo.

Trivsel, frihet og nytelse

Han er en aktiv samfunnsdebattant med meninger på tvers av hva særlig det er vanlig å forvente av en lege. Han har gått sterkt ut mot myndighetenes "innblanding" i folks liv og helse, og mener at kosthold- og treningsråd forsurer folks hverdag. Fugelli var blant annet sterkt imot den nye Røykeloven da den trådte i kraft i 2004.

"Helsedirektoratet er besatt av å få et røykefritt Norge. De glemmer at trivsel, frihet og nytelse også er ufattelig viktig for vår helse." sa han til Dagsavisen, så sent som 15. oktober i år.

I 2010 ble han tildelt Karl Evangs pris for "... at han gjennom alle år uredd har skapt debatter og for å ha våget å være motstrøms i samfunnsdebatten, både overfor myndighetene generelt og helsemyndighetene spesielt."

God helse med radio

Når Per Fugelli gjester programmet "Dette vil jeg dele", har han også radioønsker som går på tvers av hva Ingegerd Henriksen pleier å finne fram. På ønskelisten står meldinger. Værmelding, børsmelding, fiskerimelding og tidssignal. Og hvorfor det?

"Kanskje helsens grunnstoff nummer én min venn, det er tilhørighet. Det er en god, trygg følelse av å være hjemme i en flokk som vil deg vel. Og jeg tenker at radioen og disse ekkoene som ruller og går gjennom årene, de gir oss en sånn trygg følelse av å høre til i den norske flokken."

Nye kamper

Kampen mot helsemyndighetenes innblanding i folks liv er fortsatt sterk hos Per Fugelli. Men muslimhets, fremmedfrykt og mistenkeliggjøring av store folkegrupper, er helsefare nummer én i Norge nå. Da tar man fra dem verdighet og tilhørighet som er helsens grunnstoffer. I tillegg mener han fokuset på å være en vinner, sterkest og best også utgjør en stor trussel mot oss.

Sin egen kamp

Per Fugelli har gitt ut flere bøker. Den siste heter "Døden, skal vi danse". For snart tre år siden fikk han diagnosen kreft. Men livet som pasient brukte han på en annerledes måte enn hva man forventer av en som er alvorlig syk. I innledningen til boka skriver han: "...Jeg er på feltarbeid i sykerollen, i helsetjenesten, i dødsonen - ikke som forsker, men som et søkende menneske på jorden".

Og til Ingegerd Henriksen forteller han:
"...det har vært en veldig lærerik, nyttig, og verdifull påminnelse om at livet er et blandet regnskap. Og det kan likevel være greit nok. Det går an å leve med mening og tenning og ha det bra med deg selv og dine, med en fremadskridende kreftsykdom som leder deg mot død."

"Dette vil jeg dele" med Per Fugelli, sendes på NRK Gull mandag 14. november. Ingegerd Henriksen er programleder og Stein Nybakk produsent.