Hopp til innhold

Krigen i Østfold 1940-45

Torbjørn Brynildsen laget på 1980-tallet denne store serien om aktivitetene i Østfold i årene etter den tyske invasjonen. Hør om agenter, loser og krigshandlinger i grensetraktene mot Sverige 1940-45.

Fredriksten festning 1940
Foto: Scanpix/NTB

Serien "Krigen i Østfold 1940-1945" var et svært prosjekt, der programleder Torbjørn Brynildsen snakket med en lang rekke mennesker som selv hadde deltatt i illegalt arbeid og dekkoperasjoner under krigen.

Mange aktører var involvert i det som skjedde rundt omkring i fylket, og samlet forteller de historien om hvordan krigen påvirket menneskene som levde i Østfold på begynnelsen av 1940-tallet.

Hør om kurerer som sendte hemmelige beskjeder, XU-agenter som levde i konstant livsfare og om hvordan enkeltpersoner satset alt for å bekjempe okkupasjonsmakten.

Dette er historier fra virkeligheten!

Krigen i Østfold 1940-1945

Krigen i Østfold del 1
Da spionasje var en del av hverdagen for "vanlige" mennesker. Om krigsårene i Østfold. Ved Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 2
Kurertjenesten - aktiv støttespiller. Programleder er Torbjørn Brynildsen. Programmet ble første gang sendt i 1989.

Krigen i Østfold del 3
Med linjer til etterretningssentra i Sverige og England. Ved Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 4
Johan Helgeby forteller om en kurer og forsyningsrute over Vikerkilen til Sverige. Programleder er Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 5
Vi møter vi Thorleif Thorvaldsen, som forteller om de mange turene fram og tilbake til Sverige under krigen. Her i samtale med Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 6
Robert Denis kom tidlig med i motstandsarbeidet, ble medlem av Halden-gruppa og XU-kontakt. Her i et opptak fra 1986. Programleder er Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 7a
Intervju med Håkon Melberg fra Halden, XU-leder i Østfold fra 1986. Melberg forteller om lensmannen Harry Bjerkebæk, som var dobbeltagent og satte livet på spill for motstandsbevegelsen.

Krigen i Østfold del 7b
Intervju med Anne-Kari Melberg fra 1986. Om illegale kodesendinger fra en hytte på Karrestad og et møte med tyske soldater der.

Krigen i Østfold del 8
Krigen i Halden. Arvid Johanson intervjuet av Jørn Enger.

Krigen i Østfold del 9
Ved Torbjørn Brynildsen. Magnus Solløs var XU-kurer på ruta som gikk mellom MI2-kontoret i Stockholm og hjemstedet Mysen.

Krigen i Østfold del 10
Ved Torbjørn Brynildsen. Møte med XU-kurer Jan Magnussøn som gikk i rute mellom MI2-kontoret i Stockholm og XU-ledelsen i Norge.

Krigen i Østfold del 11
Om flyktningruta som ble kalt "Silkeruten". Rutesjef var tegneren og fotografen Birger Imislund. Programleder er Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 12
Andre program om Silkeruten - flyktningeruten fra Norge til Sverige under krigen. Vi møter rutesjef Birger Imislund. Ved Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 13
Om Silkeruten - flyktningruten fra Oslo over Fredrikstad og Hvaler til Sverige. Med Johan Skarpeid fra Hvaler. Ved Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 14
Om "Silkeruta" eller Pål Eriksen-ruta. Med Johan Skarpeid fra Hvaler. Programleder Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 15
Møte med Ragnar Nordstrøm og hans kone Gulli Nordstrøm i Strømstad. Ved Torbjørn Brynildsen.

Krigen i Østfold del 16
Hans Ringvold fra Halden jobbet i Oslo da krigen kom og fikk dermed reisetillatelse mellom Oslo og Halden. Han hadde kontakt med illegale miljøer begge steder og ble det han kaller frilans illegalist. I 1943 kom han med i etterretningsorganisasjonen Zero.

Krigen i Østfold del 17
Hans Ringvold i samtale med Torbjørn Brynhildsen. Fra 1989.

Krigen i Østfold del 18
Kristian Mathisen i samtale med Torbjørn Brynhildsen. Fra 1989.

Krigen i Østfold del 19
Ingvald B. Tendal i samtale med Torbjørn Brynhildsen. Fra 1986.

Krigen i Østfold del 20
Egil Holm i samtale med Torbjørn Brynhildsen. Fra 1986.