Gregers Gram

Gregers Gram sa tidlig at han ville lage bomber og sprengstoff.
Hør overlege Arild Harboe fortelle om sin venn sabotøren Gregers Gram, som samarbeidet med Max Manus.

Byste av Gregers Gram utenfor Njårdhallen i Oslo
Foto: Holm, Morten / Scanpix

Overlege Arild Harboe ble intervjuet i forbindelse med Torbjørn Brynildsens arbeid for å sette sammen radioserien "Krigen i Østfold" i 1987.

Russesjef i 1937

Harboe forteller hvordan han lærte å kjenne Gregers Gram, som
samarbeidet med Max Manus. Gram var russeformann i Oslo i 1937 men strøk til artium og ble sendt til Fredrikstad for å ta eksamen.

Gregers Gram var sønn av byfogde Harald Gram i Oslo og oppkalt etter sin farfar amtmann Gregers Gram. Han ble angitt og skutt på en kafé i Oslo i 1944.

LYD: Overlege Arild Harboe forteller om Gregers Gram, som arbeidet med Max Manus. Opptaket er fra 1987, Torbjørn Brynildsen intervjuer

LES: Bli kjent med flere profilerte veteraner i den norske motstandskampen, sabotasjeaksjoner og krigshistorie fra okkupasjonsårene 1940-45