Hopp til innhold

Fortsatt et stykke til likelønn

I dag tjener kvinner i gjennomsnitt 85 prosent av det menn gjør.

Norsk Lærerlag oppfordrer til kamp for likelønn.

Norsk Lærerlag oppfordrer til likelønn.

Den 27. mars 1961 var det enighet mellom LO og NAF om at lik lønn for kvinner og menn for likt arbeidet skulle gjennomføres senest innen 1967. Idag skal kvinner og menn som jobber i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Kampen om lik lønn for likt arbeid var fremtredende på 70-tallet, og Loven om likestilling mellom kjønnene blir vedtatt av stortinget i 1978. Hvor finner vi egentlig kvinnen på 70-tallet?

SE: Kvinneroller og likestilling på 1970-tallet.

Positiv utvikling


Samfunnsforsker Erling Barth forteller at det skjedde en betydelig tilnærming i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fra likelønnsvedtaket kom og helt frem til 1980-, 1990-tallet. Da stoppet utviklingen opp.
- Om det blir noen effekt av de siste års fokus på likelønn gjenstår å se, sier Barth.

Grunner til lønnsforskjeller


Barth understreker at det fins flere grunner til lønnsforskjeller, men forskningen har vist at det er spesielt to grunner som skiller seg ut når man lurer på hvorfor man ikke har klart å få til likelønn mellom kvinner og menn.
For det første er lønnsnivået lavere i yrker hvor kvinneandelen er høy. Mange av de typiske kvinneyrkene fins i offentlig sektor der lønningene er mer sammenpresset enn i privat sektor. For det andre fører langt fravær fra arbeidslivet på grunn barn og omsorgsarbeid til svakere lønnutvikling. I stort sett er det kvinner i dag som taper verdifull yrkeserfaring og kompetansebygging i småbarnsfasen.

På 60-tallet får vi landets første kvinnelige prest og landets første kvinnelige politikonstabel. Hør politiførstebetjent Solveig Slåtten fortelle hvordan hun som første kvinnelig politi ble oppfattet av sine kolleger og av folk generelt.


SE: Kvinnelige pionerer i arbeidslivet.

Lønnsnivå


Forskningen viser også at jo høyere lønnsnivået er i en virksomhet, desto større er også lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og virksomheter som er dominert av menn har større lønnsforskjeller enn virksomheter som er dominert av kvinner. Avstanden mellom høyeste og laveste årslønn er større på en arbeidsplass med flest mannlige ansatte, mens arbeidsplasser der kvinner er i majoritet har en jevnere lønnsfordeling. I stat og kommune er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i samme stilling mindre enn i privat sektor.


Personlige lønnsavtaler


Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er større i virksomheter som har personlige lønnsavtaler enn i virksomheter som ikke har slike avtaler. Til tross for store lønnsgap lønner det seg for både kvinner og menn å ha personlige lønnsavtaler fordi kvinner som har personlige lønnsavtaler tjener mer enn kvinner som ikke har en slik ordning.


Likelønnsmeldingen


I november i fjor ble det for første gang lagt frem en egen stortingsmelding om likelønn der regjeringen setter likelønnspolitikken på dagsorden. Målet er få fjernet kjønnsbetingede lønnsforskjeller ved politiske tiltak.