Normal

Forbedringer i DAB-nettet

NRK Jazz opprettet som 24-timers kanal, NRK Sport flyttes til riksblokka og bilradioene vil heretter huske "P1" når du beveger deg mellom regionene. DAB-endringer gjør at kanalene bør søkes opp på nytt.

DAB-radio i bil

Flere DAB-endringer fra mai 08 gjør det smart å søke opp kanalene på nytt. Blant annet vil det bli enklere å beholde P1 når du beveger deg mellom regionene.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Alle med DAB-radioer bør søke opp kanalene på nytt i kjølvannet av endringene som skjedde fra og med 21. mai.

NRK Jazz kan du høre via DAB i blokk 12D (Riksblokken). NRK Sport ble flyttet fra regionblokkene til Riksblokken.

Holder på P1

De lokale P1-kanalene har fått ny Sid (”Service Identifier”) med unntak av NRK Østlandssendingen, NRK Telemark, NRK Hordaland, NRK Trøndelag og NRK Troms.

Hensikten med dette er å aktivere ”service following” for P1 slik at bilradioer skifter automatisk til annen P1 lokalvariant ved forflytning mellom regionene.

Reset DAB-radioen

Start gjerne med en RESET av radioen aller først. Kanalene søker du normalt opp ved bruk av knappen AUTOTUNE (husk å holde denne knappen nede i mer enn 3 sekunder for å oppnå ”full scan”).