En dikter fra Stratford 7:8

Det strides fortsatt om hvem som egentlig skrev Hamlet, Macbeth og de andre skuespillene dikteren fra Stratford har fått æren for. Var Shakespeare egentlig bare en annenrangs skuespiller som lånte bort navnet sitt?

William Shakespeare - portrett malt av John Taylor
Foto: SANG TANG / AP

Sir Walter Raleigh, Sir Francis Bacon eller Christopher Marlowe?

Det er skrevet mange bøker om hvem som kan ha skrevet skuespillene vi kjenner som Shakespeares. Det utviklet seg en slags litterær kriminalhistorie der den ene teorien villere enn den andre så dagens lys. Men i Shakespeares tid var det visstnok ingen som tvilte på at det var William selv som skrev verkene.

Richard Herrmann ser nærmere på spekulasjonene omkring Shakespeares verker, og avslører også sin egen foretrukne kandidat.