Veiledning for DAB-lyttere i Nordland og Troms

En rekke NRK-kanaler ble flyttet over fra riks- til regionblokken i forbindelse med omleggingen i DAB-nettet i juni 2007. De riktige frekvensblokkene for Nordland og Troms er 12D og 13E.

 

Revo DAB-radio, Troms
Foto: Dahle, Elin / Elin Dahle, NRK


Resett radioen
Har kanaler forsvunnet etter omleggingen, bør radioen resettes. Da fjernes gamle kanalnavn i displayet som ellers vil bli liggende i kanallisten uten lenger å være tilgjengelig på den "gamle" frekvensen.

Resetting gjøres noe forskjellig på ulike radiotyper, men skjer vanligvis slik:

1. Hold "Info"-knappen, "Meny"-knappen eller "Setup"-knappen (Pure-radio) lenge inne (to-tre sekunder) til det står "Confirm reset" eller "Reset?" i displayet.

2. Bekreft så ved å trykke "Select"-knappen, (på Pure: "Tune"-knappen). Gjelder ikke noen av disse fremgangsmåtene for din radio, må du søke informasjon i brukerveiledningen.

Etter resetting gjør radioen et quick-scan, som er et begrenset frekvenssøk. Fullt søk må derfor gjøres i tillegg.

Fullt søk
Modeller med:

Autotune-knapp
Gjør fullt søk som inkluderer blokk 13 ved å holde auto-tune-knappen inne i to-tre sekunder. Dette gjelder mange typer DAB-radioer.

Meny-knapp
Trykk meny-knappen og deretter tast merket med pil høyre til du ser "International scan" eller "Full scan" i displayet og deretter bekrefte med trykk på "select"-knappen. Radioen vil bruke litt tid på dette søket og du vil se prosessen grafisk fremstilt i displayet. (Gjelder for eksempel Pure Evoke 3).

Nyere DAB-radioer vil komme med bare én type kanalsøk og ta med også blokk 13-kanalene ved først gangs påslag.

Forvalg-knappene må settes på nytt
Etter reset og nytt kanalsøk, må man på nytt legge inn kanaler man ønsker å ha på forvalg-knappene. Det gjøres vanligvis ved å velge kanal og å holde forvalgknappen lenge inne til man hører et pip.

Svakere DAB-signal etter omlegging?
I noen områder av landet vil man også kunne få inn NRK-kanaler fra sendere som befinner seg i andre regioner enn den man bor i. Disse vil ofte være svakere. De som opplever å ha fått dårligere mottak etter omleggingen lytter da gjerne til sender i naboregion og har ikke søkt opp riktig frekvensblokk for sin region.

Ved å trykke infoknapp gjentatte ganger til frekvensblokk-nummer eller navn på NRK-region (Nordland og Troms) fremkommer i displayet, vil du kunne sjekke fra hvilket område senderen du lytter til hører hjemme.

Radiokanalene er fordelt på to frekvensblokker. De riktige frekvensblokkene for Nordland og Troms er 12D og 13E.

Riksblokk 12D
NRK Alltid Nyheter

NRK Sámi Radio

Regionblokk 13E Nordland og Troms
NRK P1 Nordland

NRK P1 Troms

NRK P1 Finnmark

NRK P2/NRK Jazz

NRK P3

NRK mP3

NRK Super/NRK Folkemusikk

NRK Gull

NRK Klassisk

NRK Sport