Når Justisdepartementet til høsten legger fram sin stortingsmelding om organisering av politiet, kan 27 distrikter bli slått sammen til 18, skiver VG.

Per Sandberg - Per Sandberg vil ha mellom fem og ti politidistrikter. - Foto: Åserud, Lise / NTB SCANPIX

Per Sandberg vil ha mellom fem og ti politidistrikter.

Foto: Åserud, Lise / NTB SCANPIX
Jan Bøhler (Ap) - Jan Bøhler har ikke konkludert, men er ikke avvisende til færre politidistrikter. - Foto: NRK /

Jan Bøhler har ikke konkludert, men er ikke avvisende til færre politidistrikter.

Foto: NRK

Distriktene som er tenkt sammenslått er Vestfinnmark og Østfinnmark, Salten og Helgeland, Nord- og Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre- og Romsdal, Haugaland og Sunnhordland og Rogaland, Nordre- og Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold, Follo og Østfold og Gudbrandsdal og Vestoppland.

Men Fremskrittspartiet vil kutte mer.

– Et sted mellom fem og ti distrikter, kall det gjerne politiregioner, mener lederen av Stortingets justiskomite Per Sandberg til VG.

Politidirektoratet mener færre og mer bærekraftige distrikter er nødvendig for å håndtere fremtidens utfordringer. Synspunktet deles langt på vei av de fremste justispolitikerne.

Aps Jan Bøhler trekker fram betydningen av å ha gode økokrim-team og enheter som kan bekjempe organisert kriminalitet og datakriminalitet i distriktene.

Høyres Andre Oktay Dahl mener den største gevinsten med færre politidistrikter er større fagmiljøer som kan bekjempe organisert kriminalitet og sedelighetskrim.