Salten politidistrikt - Når Justisdepartementet til høsten legger fram sin stortingsmelding om organisering av politiet, kan 27 distrikter bli slått sammen til 18, skiver VG. - Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Når Justisdepartementet til høsten legger fram sin stortingsmelding om organisering av politiet, kan 27 distrikter bli slått sammen til 18, skiver VG.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Vil slå sammen Salten og Helgeland

Antall politidistrikter kan bli redusert med en tredel om Politidirektoratet og justispolitikerne får de som de vil. Blant forslagene er å slå sammen Salten og Helgeland.

Når Justisdepartementet til høsten legger fram sin stortingsmelding om organisering av politiet, kan 27 distrikter bli slått sammen til 18, skiver VG.

Per Sandberg - Per Sandberg vil ha mellom fem og ti politidistrikter. - Foto: Åserud, Lise / NTB SCANPIX

Per Sandberg vil ha mellom fem og ti politidistrikter.

Foto: Åserud, Lise / NTB SCANPIX
Jan Bøhler (Ap) - Jan Bøhler har ikke konkludert, men er ikke avvisende til færre politidistrikter. - Foto: NRK /

Jan Bøhler har ikke konkludert, men er ikke avvisende til færre politidistrikter.

Foto: NRK

Distriktene som er tenkt sammenslått er Vestfinnmark og Østfinnmark, Salten og Helgeland, Nord- og Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre- og Romsdal, Haugaland og Sunnhordland og Rogaland, Nordre- og Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold, Follo og Østfold og Gudbrandsdal og Vestoppland.

Men Fremskrittspartiet vil kutte mer.

– Et sted mellom fem og ti distrikter, kall det gjerne politiregioner, mener lederen av Stortingets justiskomite Per Sandberg til VG.

Politidirektoratet mener færre og mer bærekraftige distrikter er nødvendig for å håndtere fremtidens utfordringer. Synspunktet deles langt på vei av de fremste justispolitikerne.

Aps Jan Bøhler trekker fram betydningen av å ha gode økokrim-team og enheter som kan bekjempe organisert kriminalitet og datakriminalitet i distriktene.

Høyres Andre Oktay Dahl mener den største gevinsten med færre politidistrikter er større fagmiljøer som kan bekjempe organisert kriminalitet og sedelighetskrim.

Flere nyheter

Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være smittebærere av helsefarlige bakterier. Nå skal forskere finne en løsning på problemet.

Skal bruke mikrobølgeteknologi for å ta livet av livsfarlige bakterier

Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være en kilde til farlige bakterier. Nå har forskere fått innvilget 2,6 millioner kroner til et prosjekt som skal finne en løsning på problemet. – Unødvendig, mener industrien selv.

Les saken