Stråling kan ha gitt misdannelser

Statens arbeidsmiljøinstitutt utelukker ikke at barn har fått misdannelser som følge av at fedrene har jobbet på televerkstedet på Haakonsvern.

Instituttet har undersøkt hvorfor ansatte på televerkstedet i stor grad har fått barn med misdannelser. Det er ikke funnet noen direkte sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og skadene, men det utelukkes likevel ikke.

Fire fedre som jobbe på verkstedet har fått til sammen fem barn med helseskader. To av barna har kromosonskader. Fedrene har blitt utsatt for høye nivåer av radiofrekvente felt da de arbeidet som serviceelektronikere ved verkstedet. En av oppgavene deres var å utbedre feil og mangler ved telekommunikasjonsutstyr på marinefartøy, blant annet på KNM Kvikk, hvor flere i besetningen også fikk barn med missdannelser.

I rapporten skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt at dersom misdannelsene til barna skyldes fars eksponering for radiofrekvente stråler, burde det være sterkere fellestrekk mellom skadene hos barna av fedre som jobbet på televerkstedet og de som jobbet på KNM Kvikk.

Men selv om rapporten konkluderer med at det ikke finnes dokumentasjon som gir holdepunkter for at det var strålingen som var årsak til barnas skader, utelukkes det heller ikke.

Lenker

Siste video:

Politiadvokat Line Skjengen leverte politimesteren et dokument på nær 200 sider om det hun mener er en ukultur i ledelsen i Hordaland politidistrikt. – Monika-saken er bare ett eksempel. Noen var nødt til å si ifra, sier hun.
Vestlandsdebatten 23. oktober 2014: Vestlandet og oljenæringen er tema for debatt nummer tre arrangert av Studentersamfunnet i samarbeid med NRK Hordaland.
Videomaterialet i Monika-saken skal ha forsvunnet.

Flere nyheter

Se Vestlandsrevyen her

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

TV: Siste Vestlandsrevy-sending

Hør siste lokalsending

Erik Hanøy - Foto: Astrid Rommetveit, NRK /
Foto: Astrid Rommetveit, NRK

RADIO: Hør sendingene her

Flere nyheter