Hopp til innhold
Kronikk

Vi setter pasienten foran systemet

Arbeiderpartiets reversering av fritt behandlingsvalg vil gi oss et helsevesen med mindre mangfold og færre tilbud til pasientene. De svakeste pasientene vil miste muligheten til selv å påvirke sitt behandlingstilbud på det offentliges regning.

Erna Solberg

Fritt behandlingsvalg er et viktig supplement til det offentlige helsevesenet, skriver statsminister Erna Solberg,

Foto: Håkon Mosvold Larsen

De siste årene har vi hørt Tonje Karna Finsås fortelle sin historie om tvangsinnleggelser på grunn av store psykiske problemer, og om hvordan friheten til å velge behandlingssted- og form selv, reddet livet hennes.

I Førde har Odin på 10 år, med cerebral parese, gått fra å bli spådd et liv i rullestol, til å klare å gå i trygge omgivelser etter han fikk intensiv treningsbehandling i Bergen.

Dette er bare to eksempler på resultater av fritt behandlingsvalg. Ved utgangen av april hadde det blitt nærmere 40 000 slike pasienthistorier siden Høyre i regjering ga pasientene friheten til selv å velge behandlingssted- og form de mener er best for dem, på statens regning, gitt at tilbudet er godkjent gjennom ordningen.

Viktig supplement

Det er ikke sikkert behandlingen Tonje og Odin fikk passer for alle. Men det illustrerer poenget. Alle pasienter er unike og derfor må vi skape et helsevesen som passer de mange enkeltmenneskene som trenger hjelp.

Likevel varsler Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet at de vil reversere ordningen hvis de vinner valget neste år. Det vil gi oss et helsevesenet hvor du som pasient får mindre makt og påvirkningsmulighet over egen behandling og hvor leger, psykologer og psykiatere som vil jobbe på nye måter, blir stoppet. Det vil ramme de svakeste pasientgruppene hardest. Slik vil ikke Høyre ha det.

Det er flere grunner til at jeg mener at fritt behandlingsvalg er et viktig supplement til det offentlige helsevesenet:

  • For det første er det en ordning som bidrar til at pasientene på statens regning kan velge behandling hos private med kortere ventetid, og dermed bidrar til at ventetidene blir kortere for alle.
  • For det andre gis pasientene mer makt og valgfrihet gjennom at også private og ideelle aktører kan bidra med behandling på det offentliges regning. Det gjør at pasientene får tilgang til et bredere spekter av behandlingstilbud- og metoder. Tidligere var disse stort sett kun tilgjengelig for dem med tykkest lommebok. Nå er de tilgjengelig for oss alle.
  • For det tredje er det viktig å forstå at i mange sykdomsforløp er egen motivasjon for den behandlingen man får helt avgjørende for resultatet. Gjennom Fritt behandlingsvalg gis pasienten mer kontroll over egen situasjon, noe som igjen gir økt mestring, og økt tillit mellom pasient og behandler.

Valgfrihet er viktig

Å styrke pasientens valgfrihet og medbestemmelse over egen behandling er viktig i Høyres mål om å skape pasientens helsetjeneste. Valgfrihet og medbestemmelse er også bakgrunnen for at vi har innført pakkeforløp for kreft og andre sykdommer, brukermedvirkning i forskningsprosjekter og sagt at ingen beslutninger om pasienten skal gjøres uten pasientens deltakelse.

Det skal vi fortsette med.

Siden 2013 har vi også styrket helsebudsjettene kraftig, men viktigst for meg er likevel ikke hvor mye penger som bevilges, men resultatene. Gjennom syv år i regjering har vi bygget opp den norske helsetjenesten på mange måter og på mange områder.

Behandlingen av kreftpasienter har blitt bedre og mer forutsigbar gjennom pakkeforløpene for kreft. Kommunene har fått flere psykologer, helsesykepleiere og jordmødre gjennom rekrutteringstilskudd og økte overføringer. Ventetidene har gått ned siden 2013, selv om den nå har økt midlertidig på grunn av korona. Vi bygger nye sykehus i alle landsdeler og vi har styrket pasientenes valgfrihet og rettigheter.

Helsepolitikken er full av utfordringer og det er fortsatt mange uløste oppgaver: Kvaliteten skal økes, vi skal komme oss gjennom koronaen, sammenhengen med kommunenes helsetjenester skal bli bedre, det forebyggende arbeidet må styrkes – ikke minst innenfor psykisk helse.

Vil gi færre tilbud

Arbeiderpartiets ønske om å reversere fritt behandlingsvalg vil skape en todelt helsetjeneste med færre tilbud og mindre mangfold i behandlingen. De pasientene som aller mest trenger et helsevesen som bygger selvrespekt vil få mindre makt og innflytelse. Det viser etter min mening at Ap ikke vil forstå at for mange er muligheten til selv å velge behandlingsmetode- og form viktig for at behandlingen skal virke.

Dette er en helsepolitisk uenighet, men for Tonje var det avgjørende. Til Eidsvoll Ullensaker Blad sa hun i 2017: «Hadde jeg ikke hatt friheten til fritt å velge behandling, hadde jeg ikke stått her i dag. For meg har det vært et spørsmål om liv eller død».

En viktig grunn til at velgerne bør stemme på Høyre ved neste stortingsvalg, er at vi vil videreføre Fritt behandlingsvalg.