Hopp til innhold
Replikk

Vi kan ikke leve bare av fisk

Et fiskemåltid uten smør, potet og grønnsaker vil ikke gi oss energien, fettet og karbohydratene vi trenger.

Skreifiske 2015 i Senja

«Det går ikke an å spise seg mett av bare fisk. Vi trenger også energien, fettet og karbohydrater fra jordbruket, skriver Lise Boeck Jakobsen.»

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I et innlegg på NRK Ytring hevder forsker ved Havforskningsinstituttet, Ole Torrissen at det er Norges Bondelag som bestemmer hvor gode vi er på selvforsyning her i landet. Norges Bondelag er riktignok en stor og viktig interesseorganisasjon med 62.000 medlemmer, men det er ikke vi som definerer den norske selvforsyningsgraden. Det tror jeg også Ole Torrissen vet.

Oversikt over produksjon og forbruk

Ethvert land må ha oversikt over hvor mye mat vi produserer og hvor mye av denne maten vi spiser selv. Norske myndigheter definerer selvforsyningsgraden etter hvor mye av energien vi får i oss, gjennom et normalt kosthold, som er produsert i Norge. Fisk er en sunn og god proteinkilde, en viktig norsk eksportartikkel og ei næring som er svært viktig for Distrikts-Norge. Men fisk gir ikke like mye energi som varer fra landbruket.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Umulig å bli mett på bare fisk

Se for deg innholdet på et middagsbord som er dekket til et fiskemåltid. Der finner du i tillegg til fisken en rekke produkter fra landbruket. Poteter, smør, grønnsaker og kanskje bacon. Valgmulighetene er mange, men poenget er at det ikke går an å spise seg mett av bare fisk. Vi trenger også energien, fettet og karbohydrater fra jordbruket.

Nei, det blir ikke feil å se bort fra det vi eksporterer når selvforsyningsgraden kun defineres ut fra maten vi spiser selv.

Lise Boeck Jakobsen

”Det blir feil om det ses helt bort fra Norges eksport av mat når en beregner selvforsyningsgraden. Det blir også feil å se bort fra fisk”, skriver Ole Torrissen i innlegget sitt. Nei, det blir ikke feil å se bort fra det vi eksporterer når selvforsyningsgraden kun defineres ut fra maten vi spiser selv. Og fisken er på ingen måte utelatt. Men når vi ser på hva vi får i oss i form av energi, så er andelen som kommer fra fisk lav. Det er et faktum, og det er ikke Norges Bondelag som har bestemt at det er slik.

Energiinnholdet teller

Dersom vi snakker om vår evne til selvberging i kriser vil fisk få en større plass. I en krisesituasjon der vi må spise den maten vi har tilgjengelig, vil trolig mer av den norskproduserte sjømaten gå til det norske markedet. Men fortsatt er det energiinnholdet i maten som vil ha betydning, ikke antall tonn råvare.

Økt norsk matproduksjon på norske ressurser

Et samlet norsk storting har et mål om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser. Det er et mål Norges Bondelag deler. For å nå målet må vi ta i bruk en størst mulig del av den tilgjengelige matjorda vår til å produsere mat. Den mest effektive måten å øke den norske selvforsyningsgraden på, er å produsere mest mulig korn. Korn kan brukes direkte som mat til folk eller inngå i fôret til dyr som produserer kjøtt og melk, og til oppdrettsfisk. I ei tid der klimaendringer truer produksjonsarealer i andre deler av verden og vi ser en stor global befolkningsvekst, har vi et ansvar for å produsere så mye mat som mulig her i landet. Det er ingen motsetning mellom dette og utviklingen av marine næringer.

Den mest effektive måten å øke den norske selvforsyningsgraden på, er å produsere mest mulig korn.

Lise Boeck Jakobsen

Må holde seg til fakta

Dette er realiteten. Ikke det Ole Torrissen hevder, at Norges Bondelag forsøker å definere selvforsyningsgraden lavere enn den reelt er for å få større økonomiske overføringer til landbruket. Torrissen må forholde seg til fakta. Og faktum er at det er norske myndigheter som definerer selvforsyningsgraden, ikke Norges Bondelag.