Kronikk

Velkommen til virkeligheten!

Det tok ikke mange ukene i den virkelige verden før Frp gjorde helomvending i spørsmålet om lukkete asylmottak.

Anundsen på Trandum

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ser ut på luftegården under sitt besøk til utlendingsinternatet på Trandum på Gardermoen mandag. Justisministeren har hatt et brått møte med virkeligheten, hevder Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Det er viktig for meg å lære hvordan virkeligheten er», sa justisministeren etter en omvisning på Trandum utlendingsinternat i forrige uke. Mye tyder på at Fremkrittpartiets møte med virkeligheten etter regjeringsskiftet har vært brått, og at læringskurven kan bli bratt.

I valgkampen sto Frp hardt på at de ville ta i bruk flere lukkede mottak dersom de kom i regjering. Lukkede mottak ble nærmest framstilt som et trylleformular i asylpolitikken. Nå sier Frps justisminister at det ikke er et mål for regjeringen å bygge flere lukkede mottak som internatet på Trandum.

Gratulerer til Fremskrittspartiet

Frps nestleder Per Sandberg var svært tydelig og konkret i valgkampen. Så sent som 20. august slo han fast at totaltallet for innvandrere fra land utenom Europa skulle reduseres fra 35.100 til 14.600, familiegjenforening skulle gå fra 12.500 personer til 2.800 personer, og godkjente asylsøknader skulle krympes fra 5.200 til 1.800.

Mye tyder på at Fremkrittpartiets møte med virkeligheten etter regjeringsskiftet har vært brått, og at læringskurven kan bli bratt.

Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet

Dette står i skarp kontrast til hva regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for neste år. Prognosene til regjeringa viser at det vil komme opp mot 3.000 flere asylsøkere neste år, og man vil derfor sette av nær en milliard ekstra kroner til å ta imot dem. Der Frp i alle år tidligere har kuttet i sine alternative budsjetter, øker de det nå.

Jeg skal ikke kritisere, men snarere gratulere Frp med at de nå ser ut til å ta virkeligheten innover seg. Det er bra at de på helt sentrale punkter viderefører den rødgrønne regjeringens politikk på innvandrings- og asylområdet.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Trenger en konsekvent politikk

Når det gjelder partiets retorikk er det imidlertid mye å sette fingeren på. Justisministeren prøver systematisk å legge skylda på den forrige regjeringen for utfordringene han møter. Sannheten er at den rødgrønne regjeringen strammet inn kriteriene for å få asyl og familiegjenforening og forsterket returpolitikken.

Vi har i løpet av de siste fire årene returnert over 20.000 som ikke hadde lovlig opphold i Norge. UDI og UNE er styrket, og saksbehandlingstiden har gått kraftig ned. Samtidig har vi lykkes med å bosette nærmere 30.000 flyktninger de siste fire årene. Denne politikken har det vært bred tilslutning til.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Jeg skal ikke kritisere, men snarere gratulere Frp med at de nå ser ut til å ta virkeligheten innover seg

Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet

Vi må ikke glemme at tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere til Europa skyldes krig og tragedier mange steder i verden. Derfor er det så viktig å føre en konsekvent, rettssikker og rettferdig asylpolitikk. For at Norge skal kunne være en trygg havn for mennesker som trenger beskyttelse, må de som ikke trenger beskyttelse reise raskest mulig ut. Slik kan vi ta vare på den stolte tradisjonen vi har i Norge for å hjelpe og bistå mennesker i nød.

Norges ansvar for å ta imot sin del av verdens forfulgte er en viktig del av virkeligheten. Også den virkeligheten håper jeg Frp tar innover seg. Det er rett og slett trist når Høyre og Frp stenger døra for 500 kvoteflyktninger for å finansiere skattekutt til de rikeste i Norge.