Hopp til innhold
Kronikk

Vaksinepass bør innføres så snart som mulig

Covid-19 har ført med seg mange dilemmaer for samfunnet. Vaksinepass er ikke ett av dem.

Tøymunnbind eller ikke-medisinsk munnbind i bruk Gunnar Hasle fra Reiseklinikken har på seg sin egen hjemmelagde munnbind. Foto:Gunnar Bratthammer

Tre uker etter første vaksinedose er man godt nok beskyttet til å kunne få et vaksinesertifikat, mener kronikkforfatteren.

Nye data tyder på at om man har fått mRNA-vaksinene er det liten risiko for å smitte noen. Det mangler fortsatt pålitelige data om dette for de andre covid-19-vaksinene, men det er ingen grunn til å anta at det ikke også gjelder dem.

Vi vet at de som allerede har gjennomgått covid-19 kan få det igjen, men det er sjelden, så også de vil ha svært liten risiko for å smitte noen.

Utsiktene til å få et vaksinepass som gjør at man kan leve som normalt, kan være en god motivasjon for å overvinne sprøyteskrekken.

Det er i strid med Smittevernlovens § 1–5 å opprettholde smitteverntiltak for folk som kan dokumentere immunitet, og derfor ikke har nevneverdig risiko for å bli smittet eller smitte andre med covid-19:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.»

Obligatoriske vaksiner og vaksinesertifikater er allerede i bruk:

  • En rekke land krever dokumentert vaksine mot gulfeber.
  • Det kreves dokumentert vaksine mot meningokokk ACWY for å delta i pilegrimsreiser til Mekka (Hajj og Umra)
  • Skoler og barnehager i utlandet, for eksempel i USA, har ofte krav om visse vaksiner, for eksempel mot vannkopper og meningokokksykdom
  • Helseforetakene krever at helsearbeidere som arbeider med sårbare grupper er vaksinert mot sesonginfluensa
  • Influensavaksine kreves også for svinerøktere

Det å ikke ta en vaksinene man blir tilbudt er en frivillig sak. Den eneste vesentlige medisinske kontraindikasjon mot covid-19-vaksiner er en alvorlig allergisk reaksjon på første dose.

Samfunnet tåler godt at noen få ikke er vaksinert.

Tre uker etter første dose er man allerede beskyttet ca. 80 prosent, og da burde man uansett få vaksinesertifikat. Det står også oppført «overfølsomhet for innholdsstoffene» som kontraindikasjon.

Jeg tviler på om noen vet at de er allergiske mot polyetylen glykol eller polysorbat, og om det er tilfelle kan de få en fritaksattest, slik vi gir for gulfebervaksinen når det er nødvendig. Samfunnet tåler godt at noen få ikke er vaksinert.

Det har vært snakk om at vaksinepass kan virke diskriminerende, men hvem som har fått vaksinen vil i hovedsak være knyttet til årsklasser. Det er en rekke områder i samfunnet der det finnes aldersgrenser, og det er ikke ulovlig.

Det har vært påpekt at det er utfordringer med personvernet, men det er mulig å lage en nettbasert løsning som bare gir informasjon om immunitet mot covid-19, og ikke sier noe om helsen. Ingen uvedkommende får vite om man er vaksinert eller ikke. Det er helt frivillig å oppsøke arrangementer eller steder som krever vaksine.

Det er en rekke områder i samfunnet der det finnes aldersgrenser, og det er ikke ulovlig.

Sprøyteskrekk er etter min erfaring fra Reiseklinikken veldig vanlig. Som oftest klarer jeg å avlede dem, og setter sprøyten uten å gjøre noe stort nummer av det. De fleste blir overrasket over at de nesten ikke kjenner noen ting.

Dette er likevel et problem vi må ta alvorlig, for det kan føre til dårlig oppslutning om vaksineringen.

Vaksinasjonsprogrammet er sårbart for at vaksinemotstandere kan fyre opp under frykten for vaksinene.

Utsiktene til å få et vaksinepass som gjør at man kan leve som normalt, kan være en god motivasjon for å overvinne sprøyteskrekken, og det ville kanskje øke oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet.

Det er helt frivillig å oppsøke arrangementer eller steder som krever vaksine.

Jeg ser ingen gode argumenter mot å innføre vaksinepass. De gule vaksinasjonskortene fra WHO, som fylles ut for hånd med stempel og underskrift, kan gjøre nytten i første omgang, før en elektronisk løsning kommer på plass.

Nå står hele kulturlivet og utelivet uten arbeid. Om de med vaksinepass fritt kan gå på arrangementer, kan kulturlivet og utelivet gradvis komme i gang igjen.

Fra ca. 1. juni vil nesten alle over 65 år, og fra 15 juli alle over 45 år ha fått sin andre dose covid-19-vaksine, ifølge FHIs vaksinescenario.

Jeg skjønner at det er kjedelig for dem som får vaksinen sist at de ikke kan leve som normalt når andre gjør det, men det hjelper ikke noen om de eldre årsklassene og de med kroniske sykdommer må lide unødig, og arbeidslivet ikke kommer i gang.

Vi må ikke gjøre gjenåpningen av samfunnet vanskeligere enn nødvendig.