Hopp til innhold
Kronikk

Trekk Oljefondet ut av atomvåpen

Oljefondets etiske retningslinjer sier nei til atomvåpen. Likevel blir det år etter år avdekket at vår felles formue er investert i atomvåpenproduksjon.

Oljerikdom

Det norske Oljefondet har investert 5,6 milliarder kroner i selskaper som bidrar til å bygge og vedlikeholde atomvåpenkapasiteten.

Foto: NRK Grafikk

Den ferske internasjonale rapporten fra ICAN, «Don’t Bank on the Bomb», avslører at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har investert 5,6 milliarder kroner i atomvåpenselskaper.

Pengene er fordelt på ti selskaper som på ulike måter bidrar til å bygge og vedlikeholde atomvåpenkapasiteten i USA, Frankrike, India og Israel. Gjennom disse investeringene bidrar Oljefondet til å legitimere fortsatt satsning på atomvåpen, og undergraver innsatsen for atomnedrustning. Dette er svært alvorlig.

Fare for detonasjon ved uhell

Det finnes fortsatt om lag 16.300 atomvåpen i verden. Mange er mye kraftigere enn bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Det er åpenbart noe som svikter i systemet når Oljefondet har 5,6 milliarder kroner investert i selskaper som tjener penger på disse våpnene.

I dag er faren for detonasjon ved uhell eller misforståelse høyst reell, særlig i krisesituasjoner. Den nyere tids utvikling med spenningene mellom Russland og NATO samt IS sin fremmarsj i Midtøsten gjør ikke situasjonen tryggere.

La oss se nærmere på tre av de ti atomvåpenselskapene Oljefondet har interesser i. Gjennom sine investeringer i selskapene Fluor og Huntington Ingalls bidrar pensjonsfondet til produksjonen av tungtvannet tritium i USA.

Begge selskapene er involvert i tritiumproduksjonen på Savannah River-anlegget, som er USAs eneste kilde til dette tungtvannet. Tritium brukes til å lage hydrogenbomber, den mest ødeleggende typen av atomvåpen.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Investeringer i indiske ubåter

Et av de andre selskapene pensjonsfondet har investert i, heter Larsen & Toubro. Dette er et indisk selskap som designer og bygger den fremtidige atomvæpnede ubåten til den indiske marinen.

Larsen & Toubro bidrar også i utviklingen av bakke til luft-missiler som kan bære atomvåpen. Gjennom disse investeringene bidrar vi indirekte til atomvåpenkappløpet mellom India og Pakistan. Dette våpenkappløpet er spesielt farlig, fordi de to landene er i konflikt og ikke minst fordi Pakistan er en svært ustabil stat.

Gjennom sine investeringer i selskapene Fluor og Huntington Ingalls bidrar pensjonsfondet til produksjonen av tungtvannet tritium i USA.

I pensjonsfondets etiske retningslinjer står det:«Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer (…) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.» I revidert nasjonalbudsjett fra 2004 listes de aktuelle våpnene opp, og atomvåpen er ett av dem.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Svikt i systemet

Det er altså allerede bestemt at Oljefondet ikke skal investeres i atomvåpen. Hvorfor skjer det likevel? Hvem har ansvaret? Det er åpenbart noe som svikter i systemet når Oljefondet har 5,6 milliarder kroner investert i selskaper som tjener penger på disse våpnene.

Enkeltdelene kan virke ubetydelige i seg selv, men det er nettopp summen av alle delene som utgjør atomvåpenet.

Dersom Etikkrådet mener at de etiske retningslinjene ikke holder for å ekskludere de ti atomvåpenselskapene Oljefondet har investeringer i, må retningslinjene bli tydeligere.

I en verden hvor selskaper bare produserte ferdige, komplette produkter fra a til å, kunne Oljefondet enkelt ha trukket seg ut av selskaper som produserte atomvåpen. Slik fungerer det imidlertid ikke i 2014.

Strider mot grunnleggende prinsipper

På samme måten som selskaper i dag ofte spesialiserer seg på å lage en liten del av for eksempel et skip, spesialiserer selskaper seg på å lage enkeltdeler til atomvåpen. Enkeltdelene kan virke ubetydelige i seg selv, men det er nettopp summen av alle delene som utgjør atomvåpenet.

Jo mer ustabilitet i verden, jo farligere er det at atomvåpen fortsatt eksisterer.

Derfor er det alvorlig at Oljefondet investerer i selskaper som produserer tungtvann, utskytningssystemer, missiler og atomvæpnede ubåter som de gjør i dag.

Dette er investeringer i våpen som strider med helt grunnleggende humanitære prinsipper. Sånn kan vi ikke ha det.

Oppdater retningslinjene

Vi oppfordrer regjeringen til å oppdatere de etiske retningslinjene slik at selskaper som produserer enkeltdeler til atomvåpen eller tilleggsutstyr spesifikt for atomvåpen, ekskluderes.

Jo mer ustabilitet i verden, jo farligere er det at atomvåpen fortsatt eksisterer. Heldigvis går mye i riktig retning. Et forbud mot atomvåpen har kommet opp på den internasjonale dagsorden, og skal diskuteres videre på atomvåpenkonferansen i Wien i desember.

Da er det svært kontraproduktivt at banker og fond som Oljefondet fortsetter å legitimere atomvåpen ved å investere i selskapene som produserer dem. Som Østerrikes president Heinz Fischer sa på FNs høynivåmøte for atomnedrustning: «Atomvåpen må stigmatiseres, forbys og elimineres før de eliminerer oss.»