NRK Meny
Normal

Trekk Oljefondet ut av atomvåpen

Oljefondets etiske retningslinjer sier nei til atomvåpen. Likevel blir det år etter år avdekket at vår felles formue er investert i atomvåpenproduksjon.

Oljerikdom

Det norske Oljefondet har investert 5,6 milliarder kroner i selskaper som bidrar til å bygge og vedlikeholde atomvåpenkapasiteten.

Foto: NRK Grafikk
liv tørres
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Anne Marte Skaland
Daglig leder i ICAN Norge
Anne Gerd Grimsby Haarr byline
Daglig leder i Nei til atomvåpen

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Kronikkvignett Ytring

Den ferske internasjonale rapporten fra ICAN, «Don’t Bank on the Bomb», avslører at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har investert 5,6 milliarder kroner i atomvåpenselskaper.

Pengene er fordelt på ti selskaper som på ulike måter bidrar til å bygge og vedlikeholde atomvåpenkapasiteten i USA, Frankrike, India og Israel. Gjennom disse investeringene bidrar Oljefondet til å legitimere fortsatt satsning på atomvåpen, og undergraver innsatsen for atomnedrustning. Dette er svært alvorlig.

Fare for detonasjon ved uhell

Det finnes fortsatt om lag 16.300 atomvåpen i verden. Mange er mye kraftigere enn bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Det er åpenbart noe som svikter i systemet når Oljefondet har 5,6 milliarder kroner investert i selskaper som tjener penger på disse våpnene.

I dag er faren for detonasjon ved uhell eller misforståelse høyst reell, særlig i krisesituasjoner. Den nyere tids utvikling med spenningene mellom Russland og NATO samt IS sin fremmarsj i Midtøsten gjør ikke situasjonen tryggere.

La oss se nærmere på tre av de ti atomvåpenselskapene Oljefondet har interesser i. Gjennom sine investeringer i selskapene Fluor og Huntington Ingalls bidrar pensjonsfondet til produksjonen av tungtvannet tritium i USA.

Begge selskapene er involvert i tritiumproduksjonen på Savannah River-anlegget, som er USAs eneste kilde til dette tungtvannet. Tritium brukes til å lage hydrogenbomber, den mest ødeleggende typen av atomvåpen.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Investeringer i indiske ubåter

Et av de andre selskapene pensjonsfondet har investert i, heter Larsen & Toubro. Dette er et indisk selskap som designer og bygger den fremtidige atomvæpnede ubåten til den indiske marinen.

Larsen & Toubro bidrar også i utviklingen av bakke til luft-missiler som kan bære atomvåpen. Gjennom disse investeringene bidrar vi indirekte til atomvåpenkappløpet mellom India og Pakistan. Dette våpenkappløpet er spesielt farlig, fordi de to landene er i konflikt og ikke minst fordi Pakistan er en svært ustabil stat.

Gjennom sine investeringer i selskapene Fluor og Huntington Ingalls bidrar pensjonsfondet til produksjonen av tungtvannet tritium i USA.

I pensjonsfondets etiske retningslinjer står det:«Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer (…) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.» I revidert nasjonalbudsjett fra 2004 listes de aktuelle våpnene opp, og atomvåpen er ett av dem.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Svikt i systemet

Det er altså allerede bestemt at Oljefondet ikke skal investeres i atomvåpen. Hvorfor skjer det likevel? Hvem har ansvaret? Det er åpenbart noe som svikter i systemet når Oljefondet har 5,6 milliarder kroner investert i selskaper som tjener penger på disse våpnene.

Enkeltdelene kan virke ubetydelige i seg selv, men det er nettopp summen av alle delene som utgjør atomvåpenet.

Dersom Etikkrådet mener at de etiske retningslinjene ikke holder for å ekskludere de ti atomvåpenselskapene Oljefondet har investeringer i, må retningslinjene bli tydeligere.

I en verden hvor selskaper bare produserte ferdige, komplette produkter fra a til å, kunne Oljefondet enkelt ha trukket seg ut av selskaper som produserte atomvåpen. Slik fungerer det imidlertid ikke i 2014.

Strider mot grunnleggende prinsipper

På samme måten som selskaper i dag ofte spesialiserer seg på å lage en liten del av for eksempel et skip, spesialiserer selskaper seg på å lage enkeltdeler til atomvåpen. Enkeltdelene kan virke ubetydelige i seg selv, men det er nettopp summen av alle delene som utgjør atomvåpenet.

Jo mer ustabilitet i verden, jo farligere er det at atomvåpen fortsatt eksisterer.

Derfor er det alvorlig at Oljefondet investerer i selskaper som produserer tungtvann, utskytningssystemer, missiler og atomvæpnede ubåter som de gjør i dag.

Dette er investeringer i våpen som strider med helt grunnleggende humanitære prinsipper. Sånn kan vi ikke ha det.

Oppdater retningslinjene

Vi oppfordrer regjeringen til å oppdatere de etiske retningslinjene slik at selskaper som produserer enkeltdeler til atomvåpen eller tilleggsutstyr spesifikt for atomvåpen, ekskluderes.

Jo mer ustabilitet i verden, jo farligere er det at atomvåpen fortsatt eksisterer. Heldigvis går mye i riktig retning. Et forbud mot atomvåpen har kommet opp på den internasjonale dagsorden, og skal diskuteres videre på atomvåpenkonferansen i Wien i desember.

Da er det svært kontraproduktivt at banker og fond som Oljefondet fortsetter å legitimere atomvåpen ved å investere i selskapene som produserer dem. Som Østerrikes president Heinz Fischer sa på FNs høynivåmøte for atomnedrustning: «Atomvåpen må stigmatiseres, forbys og elimineres før de eliminerer oss.»