Hopp til innhold
Kommentar

Går mot nok et gullår: Slik blir 2020 for lommeboken din

2020 kan bli nok et gullår for mange nordmenn.

Hånd tar kredittkort ut av lommebok

Du får litt mer å rutte med i 2020, men lånefesten er over.

Foto: Pål Solheimsnes / NRK

Oppturen i norsk økonomi er i ferd med å gå mot slutten.

Likevel vil de fleste kunne glede seg over en litt romsligere privatøkonomi neste år også.

Ser man på tall fra de tre viktigste prognosemakerne SSB, Norges Bank og Finansdepartementet, kommer lommeboken din til å preges av følgende i 2020:

1. Vi får mer å rutte med

Lønningene kommer sannsynligvis til å stige langt mer enn prisene.

Det man kaller reallønnsveksten, altså hvor mye man går opp i lønn justert for hvor mye prisene stiger, er ventet å bli høy – på rundt 1,5 prosent, ifølge SSB.

Har du en årslønn på 400.000 kroner betyr det at reallønnen din øker til 406.000 kroner.

Man skal ikke lenger tilbake enn til perioden 2016-2018 for å finne en periode der reallønnsveksten faktisk var negativ sett under ett.

2. Rentene vil holde seg stabile

Norges Bank er mest sannsynlig ferdig med rentehevingene. Rett før jul valgte sentralbanksjef Øystein Olsen å holde styringsrenten i ro på 1,5 prosent.

Og der kommer den trolig til å ligge en god stund.

Sentralbanken mener nemlig nå at det ikke er nødvendig å skru renteskrun strammere. Presset i norsk økonomi er på vei ned, samtidig som at prisveksten ligger der den skal.

En annen grunn til å holde renten der den er nå, er at boligprisveksten er moderat, og gjelden i husholdningene øker omtrent i takt med inntektene.

Det betyr at man kan regne med en utlånsrente på rundt tre prosent i banken de neste tre årene. Historisk sett er det lavt.

3. Fortsatt sterkt arbeidsmarked

I 2019 har 47.000 flere nordmenn kommet i jobb.

Ifølge Norges Bank varsler nå mange bedrifter at de vil være mer tilbakeholdne med nyansettelser utover vinteren. I årene fremover tror de aller fleste at olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel vil bli lavere enn de er nå, som gir færre oppdrag til norske leverandørbedrifter.

Likevel tror Norges Bank at antall personer i jobb vil fortsette å øke.

Arbeidsledigheten vil ifølge SSB holde seg på 3,7 prosent de neste årene, mens Norges Bank mener den vil ligge på 3,5 prosent.

4. Boligmarkedet vil stige litt videre

Boligmarkedet har vært unormalt stabilt i 2019. Høyere renter har bidratt til å bremse boligmarkedet, men ikke mer enn at det har holdt seg i balanse.

2019 har vært preget av et stort antall nye boliger i markedet, fordi mange nybyggingsprosjekter har blitt ferdigstilt. Det har ført til mange usolgte bruktboliger.

Norges Bank mener likevel ikke et boligbyggingen over er for høy i forhold til veksten i antall husholdninger, og peker på at byggingen i hovedsak skjer der hvor veksten i antall husholdninger er størst.

Dermed ligger det an til at den moderate boligprisveksten fortsetter neste år også.

5. Lånefesten går mot slutten

Boliglånsforskriften som kom i 2016, var et tiltak for å forhindre at vi i Norge får så mye gjeld at vi ikke klarer å betjene den.

Da får vi et problem.

I mange år har gjeldsveksten vært større enn inntektsveksten, men nå er de nær de hverandre. Det betyr at myndighetenes innstramming har fungert.

Fremover kommer det økte rentenivået kombinert med moderat boligprisvekst til å bidra til fortsatt dempet gjeldsvekst i husholdningene, ifølge Norges Bank.

Myndighetene har også strammet kraftig inn på usikret kreditt, slik at veksten i husholdningenes forbrukslån faller, ifølge Finanstilsynet. Nedgangen har vært særlig stor i 2019, og kommer sannsynligvis til å falle videre neste år.

6. Fortsatt dyrt med ferie i de fleste utland

Den norske kronen har vært rekordsvak i 2019, og det er lite som tyder på at den kommer til å få et skikkelig løft i 2020.

Mye av årsaken bak den svake kronen, er stor internasjonal usikkerhet.

Den norske kronen er en bitte liten valuta, som blir regnet som svært usikker. Så når det er mye frykt og usikkerhet, ønsker ikke investorene å kjøpe norske kroner - og da blir de mindre verdt.

Norges Bank tror at usikkerheten internasjonalt kommer til å holde kronen svak også de neste årene.

Ser man bort fra at svak krone betyr dyr ferie, så er det stort sett positivt for norsk økonomi. Fordi vi er en eksportdrevet økonomi, er det bra at vi får bedre betalt for varene vi eksporterer til utlandet.

7. Ting vi kjøper i butikkene kan bli dyrere

Den svake kronekursen skaper trøbbel for blant annet norske butikker.

Nesten alt vi kjøper her til lands er importert, og når kronen er så lite verdt blir varene vi kjøper dyrere.

Når de norske butikkene tar inn dyrere varer, må en del av prisjusteringen skyves over på kundene.

Som NRK tidligere har skrevet, så har man ikke fått ut den siste kronesvekkelsen i butikkene ennå.

Flere bransjer har sesongkjøp og selger varer de allerede har betalt for på et tidspunkt da de fikk mer for hver krone. Når salget er over, og kronen er svekket, vil de måtte betale mer for å fylle lageret igjen.