Hopp til innhold
Kronikk

Østerrike vil forby atomvåpen – vil Norge?

Hvorfor vil ikke Børge Brende svare på om han støtter et forbud mot atomvåpen?

En prøvesprengning av et atomvåpen i Nevadaørkenen i 1957.

«Nå forventer vi at Børge Brende tar grep og sørger for at fredsnasjonen Norge går tydelig inn for å forby atomvåpen!» skriver lederne for fire ungdomsorganisasjoner. Her en prøvesprengning av en atombombe i Nevadaørkenen i 1957.

Foto: US Government

Forrige uken var verdens stater samlet i Wien, for den tredje konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser. Østerrikes regjering endte konferansen med å legge fram dokumentet «Austrian Pledge», hvor de slår fast at de vil arbeide for å få på plass et forbud mot atomvåpen og oppfordrer andre land til å slutte seg til denne forpliktelsen.

Nå forventer vi at Børge Brende tar grep og sørger for at fredsnasjonen Norge går tydelig inn for å forby atomvåpen!

Nevnte ikke F-ordet

Konferansen i Østerrike er den tredje i en rekke av konferanser som ble startet av Norge i 2013, og er en del av det som blir kalt det humanitære initiativet. For den rødgrønne regjeringen var målet med initiativet å oppnå en bindende internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. «En verden uten atomvåpen må ha en lov som forbyr atomvåpen», uttalte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i 2012.

Dette blir lagt merke til, og det er svært synd at Norge nå fremstår så svake.

Stadig flere stater har deltatt i prosessen, og på konferansen i Wien var representanter fra hele 158 land til stede, inkludert USA og flere andre atomvåpenstater. Mange tok opp behovet for internasjonale forhandlinger om et forbud, men Norge nevnte ikke F-ordet overhodet. Siden Norge var initiativtaker til denne prosessen blir dette lagt merke til, og det er svært synd at vi nå fremstår så svake.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Uakseptable konsekvenser

Flertallet av stortingspartiene ønsker et forbud mot atomvåpen. Også utenriksminister Børge Brendes parti Høyre er tydelige på at atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser, og at målet er en verden fri for atomvåpen. I Høyres partiprogram står det at de vil «arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler».

Et internasjonalt forbud er nettopp et slikt instrument, så hva hindrer Brende i å gi sin støtte til Østerrikes initiativ?

Norge må være tydelig

Blant statene som holdt innlegg på konferansen tok hele 44 opp behovet for et forbud. Mexico, som var vertsland for den forrige konferansen, sa at det må startes en diplomatisk prosess, og Sør-Afrika indikerte i sitt innlegg at de vurderer å invitere til neste konferanse. Vi forventer at Norge er tydelige i sin støtte til Austrian Pledge-dokumentet og at Børge Brende tilbyr Sør-Afrika den økonomiske og politiske støtten som de trenger for å kunne holde den neste konferansen.

Tør du å si F-ordet, Børge Brende?

Alle stater som mener alvor med at de ønsker atomnedrustning må arbeide aktivt for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Dette gjelder ikke minst Norge, som startet det humanitære initiativet. Vi må stå skulder ved skulder med Østerrike, Mexico, Sør-Afrika og de andre progressive landene i det videre arbeidet. Med «Austrian Pledge» har vi nå alt vi trenger for at en diplomatisk prosess for å forby atomvåpen skal kunne starte, og Norge bør være et av lederlandene i dette arbeidet.

Tør du å ta den rollen, Børge Brende? Tør du å si F-ordet?