Hopp til innhold
Kronikk

Menn må også få HPV-vaksine

Menn og kvinner har samme rett til beskyttelse mot kreft. Det er på tide med kjønnsnøytral HPV-vaksinering i Norge.

Sprøyte vaksine
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det finnes flere typer kreft som kan forebygges. Rundt 15 prosent av alle krefttilfeller skyldes virusinfeksjon. Humant papillomavirus (HPV) er et seksuelt overførbart virus som er årsak til livmorhalskreft, peniskreft, analkreft og øre/nese/hals-kreft. Mellom 70 og 80 prosent av alle mennesker vil bli smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av sitt seksuelt aktive liv. Kroppen vil i rundt 90 prosent av tilfellene selv kvitte seg med en slik infeksjon i løpet av 6–24 måneder, men vedvarende infeksjon over flere år gir økt risiko for alvorlige celleforandringer og kreft.

I 2006 ble den første HPV-vaksinen godkjent for bruk i USA og Europa. Fra 2009 har jenter i norske 7. klasse fått gratis HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen beskytter mot HPV-type 16 og 18, som kan gi kreft, og HPV-type 6 og 11, som kan gi kjønnsvorter.

Gutter og eldre jenter får ikke gratis vaksine, men må betale selv. I praksis er det få som tar seg råd til dette, og norske leger har ikke vært flinke til å informere menn og kvinner om muligheten for å ta denne vaksinen utenfor vaksineprogrammet. Noen tror at vaksinen bare er effektiv hvis den tas før seksuell debut, men studier viser effekt opp til 45 års alder uavhengig av tidligere smitte.

Gutter får ingenting

Livmorhalskreft er vanligere enn kreft i penis, men viruset diskriminerer ikke mellom kjønnene. Det er like mange menn og kvinner som blir smittet av HPV. Menn blir i større grad enn kvinner rammet av kreft i tungebasis og svelg. Jenter får tilbud om deltakelse i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Gutter får ingenting.

Jenter får tilbud om deltakelse i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Gutter får ingenting.

Sveinung Sørbye, overlege

Endrede seksualvaner har gitt oppblomstring av hode-halskreft. I enkelte land har hode-halskreft passert forekomsten av livmorhalskreft. Alle vellykkede vaksinasjonsprogram inkluderer begge kjønn. Ingen vaksine er 100 prosent effektiv. Det er umulig å oppnå 100 prosent vaksinedekning, men ved å vaksinere begge kjønn vil smittekjeden brytes i begge ledd. Ved å inkludere gutter gis det ikke bare forebygging av egen sykdom, men i tillegg vil vi redusere risiko for at gutter smitter andre.

HPV-vaksinen forebygger ikke bare celleforandringer og kreft. Kjønnsvorter er også et resultat av HPV-viruset og kan være en stor psykisk belastning. En av ti menn og kvinner utvikler kjønnsvorter før 45 års alder. Årlig utføres det i Norge rundt 10 000 behandlinger for kjønnsvorter.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Celleprøve HPV-infiserte celler

Det er ikke moderne kunst. Bildet viser en celleprøve med normale celler (venstre) og celler infisert med HPV-viruset (høyre).

Foto: Wikimedia Commons

Hvorfor får jentene ansvaret?

I Norge vaksineres bare 12 år gamle jenter, mens det i Sverige gis gratis vaksine til kvinner mellom 12 og 18 år, og i Danmark mellom 12 og 26 år. Norge henger etter! I Danmark er nærmere 400.000 flere jenter blitt vaksinert enn i Norge, og de ser nå en betydelig nedgang i utvikling av kjønnsvorter etter introduksjon av HPV-vaksinen.

Hvis Norge ønsker å være et foregangsland innen kreftforebygging bør vaksinen gis gratis også til gutter.

Sveinung Sørbye, overlege

Tilsvarende nedgang er ikke observert i Norge. Mens det tar få måneder å utvikle kjønnsvorter etter HPV-smitte, tar det lang tid (over 10 år) fra HPV-smitte til utvikling av kreftsykdom. Reduksjon i antall krefttilfeller vil derfor ikke være mulig å observere før etter lang tid. Det er fortsatt mulig å beskytte flere norske jenter over 12 år mot kjønnsvorter, celleforandringer og kreft ved å tilby gratis innhentingsvaksine slik man gjør i våre naboland.

For jentene kan det være vanskelig å forstå hvorfor ansvaret for å redusere spredning bare skal ligge hos dem. For guttene kan det være vanskelig å forstå at de ikke har rett til den samme beskyttelsen som jentene. Mange land har allerede kommet med klare anbefalinger om vaksinering av gutter. I Australia ble gutter inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i 2013.

Også effektivt i Norge

Norge er på jumboplass hva gjelder vaksinasjon av jenter ved kun å tilby vaksine til ett årskull av gangen. Hvis Norge ønsker å være et foregangsland innen kreftforebygging bør vaksinen gis gratis også til gutter. Samtidig vaksinering av gutter og jenter kan bidra til bedre infeksjonskontroll i befolkningen. I tillegg vil det redusere HPV-relaterte sykdommer hos menn.

Om vi forebygger 250 tilfeller av kreft ved å vaksinere ett årskull, forebygger vi 2.500 tilfeller ved å vaksinere 10 årskull.

Sveinung Sørbye, overlege

Kunnskapssenteret holder nå på å utrede kostnadseffektiviteten ved å utvide vaksinasjonsprogrammet til flere årskull av jenter samt å inkludere gutter. De har brukt lang tid på noe som bør være opplagt. Dersom det er kostnadseffektivt å vaksinere ett årskull, er det også kostnadseffektivt å vaksinere 10 årskull. Dersom vi kan forebygge 250 tilfeller av kreft ved å vaksinere ett årskull, kan vi forebygge 2.500 tilfeller av kreft ved å vaksinere 10 årskull. Dersom det er kostnadseffektivt å vaksinere gutter i Australia, er det også kostnadseffektivt i Norge.

Overlege Mari Nygård ved Kreftregisteret har nylig beregnet at vi kan forebygge 8.500 tilfeller av gynekologisk kreft og forstadier til kreft ved full dekning av HPV-vaksinen i Skandinavia og på Island. I tillegg forebygges andre typer kreft som er forårsaket av HPV både hos menn og kvinner. Jeg mener at menn og kvinner har samme rett til beskyttelse mot kreft. Det er på tide med kjønnsnøytral HPV-vaksinering i Norge.