Hopp til innhold
Replikk

Har Sykepleierforbundet et PR-problem?

I Norsk Sykepleierforbund jobber vi kontinuerlig for å framsnakke og markedsføre vår sykepleierkompetanse.

sykepleiere radium illustrasjonsfoto

Sykepleiere på Radiumhospitalet i Oslo.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Intensivsykepleier Minna Hagring kritiserer kampanjer Norsk Sykepleierforbund har hatt de siste årene. Hun mener de feiler i å beskrive kompetansen som kreves i sykepleieryrket og at de ikke er rekrutterende. Men våre kampanjer må ikke først og fremst sees på som rekrutteringskampanjer. Hovedmålene er å belyse sykepleieres lønns- og arbeidsvilkår, samfunnsmessige betydning – og faglige kompetanse.

Vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger som denne. Debatt og engasjement er bra.

I vår kommunikasjon, bruker vi blant annet sosiale medier. På Instagram oppfordrer vi medlemmene til å sende inn bilder merket med #stoltsykepleier. Hagring kritiserer ett av vinnerbildene i en konkurranse. Vi har over 100.000 medlemmer med ulike meninger. Vi har ikke som mål at alle skal like alt, og vi er glade for engasjementet som vises blant annet på Facebook.

SE DEBATTEN: Minna Harding og Eli Gunhild By i debatt på Dagsnytt 18.

Tydelige likelønnskampanjer

Tydelig, modig, stolt. De tre ordene rammer inn hele Norsk Sykepleierforbunds virksomhet. Vi skal være tydelige og etisk bevisste sykepleiere som er trygt fundert i eget fag. Vi skal være stolte av at vårt arbeid positivt kan påvirke utviklingen i helsetjenesten fremover, og sist men ikke minst: Vi skal være modige nok til å stå trygt på vår egen sykepleiefaglige plattform.

Vi greide å skape debatt og vi fikk satt likelønn på dagsorden.

Eli Gunhild By, forbundsleder i NSF

At vi var tydelige i lanseringen av likelønnskampanjene «Bartekampanjen» og «Få ut finger’n», er de fleste enige med oss om. Noen var uenige i virkemidlene, mange syntes de var bra. Vi ønsket å vise det urettferdige i at de mannsdominerte yrker har 20 prosent mer i lønn sammenlignet med tilsvarende yrker som domineres av kvinner. Vi greide å skape debatt og vi fikk satt likelønn på dagsorden i 2013, 100 år etter at kvinner fikk stemmerett.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Ikke perfekte

Hagring ønsker at vi må bli bedre til å synliggjøre sykepleiernes bidrag. Jeg er enig. Vi jobber kontinuerlig i å framsnakke og markedsføre vår sykepleierkompetanse, både i kampanjer og ikke minst i møter med politikere og andre myndighetspersoner. I kampanjen «Hjertetru» viste vi denne bredden med klipp av mange sykepleiere i ulike situasjoner. Filmen har en nærhet og innlevelse til pasientene som en rød tråd. Dette er ikke varme og kunnskapsløse hender. Det er kloke hoder som kombinerer kompetanse med omsorgsfull innlevelse og hjelper pasienten ut fra det. Filmen ble svært godt mottatt av medlemmene, og er sett over 150.000 ganger på Youtube.

«Robonurse» var en gratulasjonsfilm til sykepleierne på den internasjonale sykepleierdagen – et forsøk på å fortelle at sykepleiere er uerstattelige og at de ikke kan effektiviseres bort. Her har vi brukt animasjonsfilm som virkemiddel, der både banaliteter og overdrivelser er tillatt.

NSF er ikke perfekte. Derfor er vi glade for tilbakemeldinger. Når det gjelder rekruttering til yrket, var det i år rekordhøye 2,4 førstevalgsøkere til hver studieplass, en økning på 10 prosent sammenlignet med i fjor.