Hopp til innhold
Kronikk

Generasjon googleporno

Den oppvoksende generasjonens frie tilgang til og eksponering for pornografi er et overgrep mot barn og unge.

Sesam sesam

Forfatteren Gro Dahle skal ha ros for intensjonen om å få barn og voksne til å snakke sammen om porno, mener kronikkforfatterne, men de mener også at det må komme et gratis tilbud om pornofilter: «barns pornobruk er en av de viktige forklaringene bak den økte overgrepsraten og ekstremt seksualiserte og grenseløse barne- og ungdomskulturen». Illustratør: Kaia Dahle Nyhus.

Hvor mange flere eksempler trenger vi for å innse at pornografien har alvorlige skadelige effekter på barn og unge?

For en tid siden slo Kripos alarm fordi antallet anmeldelser av barn som voldtar andre barn øker kraftig. Bare i fjor ble det anmeldt 60 prosent flere voldtekter enn det som tidligere har vært gjennomsnittet.

Pornografien utgjør en nasjonal folkehelsekrise for barn og unge.

Videre melder NRK at det blir mer og mer vanlig at unge lager og deler sexvideoer med seg selv på sosiale medier. Dette dreier seg om barn helt ned i tolvårsalderen. Med andre ord produserer barn pornografisk materiale. Og det er kanskje ikke så rart når vi samtidig vet at:

  • Barn og unge har så godt som fri tilgang til pornografi selv om det ifølge norsk lov er forbudt å distribuere og vise pornografiske bilder til barn under 18 år.
  • Norske barn er på topp i Europa når det gjelder pornobruk (EU Kids Online).
  • Helt vanlig porno formidler overgrep, fysisk og psykisk aggresjon, og er sterkt kjønnsdiskriminerende og incestpreget.
  • Pornofilmer som barn ser på fremstiller at et nei ikke betyr nei.

Normalisering av porno

Vi i Freethem opplever at veldig få snakker høyt om og erkjenner at barns pornobruk er en av de viktige forklaringene bak den økte overgrepsraten og ekstremt seksualiserte og grenseløse barne- og ungdomskulturen, selv om forskning også peker på det som en årsak. Det å fornekte den åpenbare sammenhengen mellom disse alvorlige forandringene og det faktum at det er googlepornogenerasjonen som er bærere av forandringene er det samme som å fornekte klimaendringene.

Det er ingen andre enn oss selv og kommende generasjoner som taper på dette. Den oppvoksende generasjonens frie tilgang til og eksponering for pornografi er et overgrep mot barn og unge.

Akkurat som vi begrenser barn og unges tilgang til alkohol gjennom vinmonopolet og krav om legitimasjon, så må det tilsvarende gjøres med nettpornografien ved bruk av filter.

Samtidig som nyhetsbildet avslører barn og unges brutale virkelighet har barneboken «Sesam sesam» blitt utgitt. Forfatteren Gro Dahle skal ha ros for intensjonen om å få barn og voksne til å snakke sammen om porno. Samtidig inneholder boken ingen kritisk refleksjon eller sensitivitet i møte med sammenhengen mellom pornografi og overgrep.

Boken fremstiller pornografiske bilder for barn, noe som er forbudt etter norsk lov. Boken kan også oppmuntre små barn som ikke før har sett porno til å oppsøke dette. Nei, er det noe vi ikke trenger, så er det en barnebok som bidrar til å ufarliggjøre, normalisere og visualisere porno for barn.

Pornofilter må til

Så hva trenger vi i stedet? Voksne må prate med barn og unge om pornografi, nettvett, seksuelle grenser og viktigheten av å respektere andre mennesker. I tillegg må det innføres pornofilter. Mobiloperatører og internettleverandører bør bli pålagt å tilby gratis filter som sperrer tilgangen til pornografi. Videre må det innføres pornofilter på alle skoler da vi vet at mange barn introduseres for porno i lav alder for første gang på skolens datamaskiner.

Og hvis noen nå tenker i sitt stille sinn «filter er sensur og hindrer ytringsfriheten» så vil vi si til deg; akkurat som vi begrenser barn og unges tilgang til alkohol gjennom vinmonopolet og krav om legitimasjon, så må dette tilsvarende gjøres med nettpornografien ved bruk av filter. Vi hadde aldri hatt åpne kjøleskap med spritflasker i skolens ganger eller i hjemmet, og etterpå latt det være opp til barna om de vil slurpe i seg et glass eller ikke.

Det å konsumere pornografi, alkohol eller andre former for dop gir samme utslag i hjernens belønningssystem. Vi kjenner selv til hundretalls av ungdommer som har fortalt om hvordan de utviklet avhengighet av pornografi. Jo yngre man er, jo mer følsom er man.

Pornografien utgjør en nasjonal folkehelsekrise for barn og unge. Dette er også et globalt anliggende, ettersom Norge er forpliktet på å stanse overgrep, utnytting og alle former for vold mot barn gjennom FNs bærekraftsmål, innen 2030. Freethem håper at norske myndigheter, foreldre og andre som jobber med barn lar seg inspirere og reagerer øyeblikkelig.

Følg NRK Debatt på Facebook og @NRKYtring på Twitter